Nieuws van Bonaire

Referentiekader en leerlijnen Papiamentu klaar voor gebruik op scholen 

Gedeputeerde Nina den Heyer van Onderwijs en Marion Snetselaar, één van de projectmedewerkers samen op de foto. Foto OLB

KRALENDIJK – Afgelopen maandag is er door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO een conferentie georganiseerd naar aanleiding van de Referentiekader en leerlijnen Papiamentu.

Gedurende de conferentie zijn er presentaties gehouden door verschillende onderwijsexperts. Daarnaast werden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld te oefenen met opdrachten en hun vragen te stellen.

“Het doel van het Referentiekader en de uitwerking ervan in een leerlijn is om vanuit meertalig perspectief de positie van het Papiamentu als moedertaal en grootste omgevingstaal in en buiten het onderwijs op Bonaire te versterken. Het Referentiekader is daarom uitgewerkt in een doorlopende leerlijn voor het schoolvak Papiamentu. Deze leerlijn geeft suggesties voor de opbouw en inrichting van het onderwijsaanbod Papiamentu voor de verschillende niveaus”,  aldus projectleider Hoogeveen. Gedeputeerde Nina den Heyer voegt daaraan toe: “Dit is een belangrijke volgende stap in de erkenning en bestendigen van het Papiaments.”

Referentiekader als instrument

Een referentiekader is een instrument dat beschrijft wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan: einde primair onderwijs, vmbo, havo-vwo en mbo. Het beschrijft vier prestatieniveaus voor taalvaardigheid, in een oplopende moeilijkheidsgraad.

Het Referentiekader en de leerlijnen zijn ontwikkeld samen met een werkgroep van leerkrachten uit het primair en voortgezet onderwijs op Bonaire en is het resultaat van de opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan SLO in Nederland. 

Deel dit artikel