Nieuws van Bonaire

Opinie | Het recht je eigen toekomst te bepalen

Gaat het universele recht op vrije toegang tot informatie boven het zelfbeschikkingsrecht van individuele burgers? Sommigen vinden van wel, maak ik op uit een opiniebijdrage die in het Antilliaans Dagblad 30 april jl. te lezen viel. De schrijfster deed daarin een beroep op de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel te stemmen dat het mogelijk maakt dat de Scholengemeenschap Bonaire bepaalde opleidingen ook in het Papiaments kan gaan aanbieden. De opinieschrijfster is daar een fervent tegenstander van en stelt zelfs dat er aan de democratische rechtsstaat wordt gemorreld.

Laat ik nu denken dat het een groot goed van de democratische rechtsstaat is dat rekening wordt gehouden met de minderheid, maar ook dat burgers het recht hebben over hun eigen toekomst te beslissen. Sinds 10-10-10 toen het Nederlandse ministerie van Onderwijs verantwoordelijk werd voor de kwaliteit van het onderwijs in het openbaar lichaam Bonaire is die met sprongen vooruit gegaan, hetgeen zich vertaalt in steeds betere examenresultaten. Dat is niet alleen te danken aan het ministerie, maar ook aan de inzet, vakkundigheid en motivatie van het schoolbestuur, de directie, de leraren en ondersteunend personeel. Zij allen zijn vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel gedreven om leerlingen zo kansrijk mogelijk te maken om hun dromen waar te maken. Ik ben daar als gedeputeerde van onderwijszaken buitengewoon trots op. Onze jongeren zijn in goede handen!

Als juist deze professionals tot de conclusie komen dat het bij hoge uitzondering voor een heel kleine specifieke groep beter is de opleiding tot bijvoorbeeld zelfstandig kok in hun eigen taal aan te bieden, mag je erop vertrouwen dat ze dat heel goed doordacht hebben. De opinieschrijfster schetst het spookbeeld van precedentwerking. Met andere woorden: omdat voor een handjevol leerlingen een uitzondering wordt gemaakt, zullen straks alle opleidingen op Bonaire in het Papiaments worden gegeven… Alsof dat de geheime agenda van het onderwijsveld op Bonaire, ouders en verzorgers, vakbonden, werkgeversorganisaties, eilandelijke politici en bestuurders is. Zo roekeloos zijn wij Bonairianen niet en als dat wel het geval zou zijn, is er een ministerie dat ongetwijfeld – en terecht – ingrijpt.

Maar de werkelijkheid is dat de meerderheid op Bonaire erkent dat het beheersen van de Nederlandse taal van belang is. De meeste ouders/verzorgers en leerlingen kiezen daarom welbewust voor Nederlandstalig onderwijs, ook al heeft Nederlands in Caribisch Nederland de status van vreemde taal. Dat gezegd hebbende, hoop ik dat het kabinet bereid is meer te investeren in het onderwijs in voor ons vreemde talen, natuurlijk het Nederlands, maar zeker ook in échte wereldtalen waarmee je toegang krijgt tot hoger onderwijs in onze eigen regio, namelijk Engels en Spaans.

Taal is een gevoelig thema. In het Caribisch deel van het Koninkrijk ligt het zo mogelijk nog gevoeliger, vanwege het koloniale verleden, maar ik kan zeggen dat de Bonairiaanse bevolking behoorlijk geëmancipeerd is. Die kan heel goed voor zichzelf denken, beslissen en als dat nodig is opkomen. Dat ontkennen doet geen recht aan wie wij zijn.

Ik doe daarom een indringende oproep aan de leden van de Tweede Kamer om bij de stemming op 10 mei voor het wetsvoorstel, dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW met inwinning van adviezen van deskundigen uiterst zorgvuldig tot stand is gekomen, te stemmen: U bent tenslotte ook volksvertegenwoordiger van de Bonairianen.

Wat is het alternatief? Enkele tientallen hardwerkende Bonairianen die geen enkele aandrang hebben hun geluk buiten Bonaire te beproeven, wordt de kans ontnomen carrière te maken in het vak waarvan zij houden en waarvoor het beheersen van het Nederlands totaal irrelevant is. De keuze is deze groep gemotiveerden de kans te geven zich te ontplooien of ze te veroordelen tot werkloosheid, terwijl werkgevers gedwongen blijven vakkrachten uit het buitenland te halen!

Nina den Heyer

Gedeputeerde van o.a. Onderwijs op Bonaire

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo