Nieuws van Bonaire

Krachtigere orkanen in een warmere wereld bedreigen kustgebieden

De meeste regio’s waar tropische stormen en orkanen voorkomen, krijgen in een warmer klimaat mogelijk met krachtigere stormen te maken. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut in Nederland, het KNMI.

Deze veranderingen hangen samen met een hogere zeewatertemperatuur waar orkanen meer energie uit kunnen halen. Klimaatverandering leidt zo tot hogere windsnelheden in de meest extreme stormen.

Behalve deze veranderingen in hoge windsnelheden, zijn er nog allerlei andere factoren van invloed op het toekomstig totale maatschappelijk risico van orkanen.

Overstromingsrisico bij een orkaan hangt bijvoorbeeld onder andere af van de stormvloed, die vaak hoger is bij intensere orkanen en een hogere zeespiegel en de hoeveelheid neerslag die tijdens de orkaan valt, die ook toeneemt door klimaatverandering. 

Verder neemt in veel kustgebieden de bevolkingsdichtheid en de welvaart toe, waardoor meer mensen kwetsbaar worden voor orkanen en orkanen meer economische schade kunnen veroorzaken. 

STORM

Nieuw onderzoek maakt het nu mogelijk op lokale schaal toekomstige orkaanrisico’s in kaart te brengen. Het KNMI zegt dat zij steeds beter orkanen kunnen simuleren met hoge resolutie klimaatmodellen.

Maar de enorme rekenkracht die dit kost beperkt het aantal jaren dat doorgerekend kan worden. Dat is een probleem, omdat de kans dat een orkaan een specifiek gebied treft relatief klein is. Er zijn daarom heel veel data-jaren nodig om deze kansen goed uit te kunnen rekenen.

Tot voor kort was het daarom niet mogelijk uit te rekenen hoe de kans op het overtrekken van een orkaan in een bepaalde regio of stad verandert in een toekomstig, warmer klimaat. 

Hiervoor is nu een oplossing bedacht. Het statistische model STORM is in staat duizenden jaren met nieuwe orkanen te genereren. De karakteristieken van deze orkanen zijn gebaseerd op de orkaanactiviteit in de relatief korte simulaties met hoge resolutie klimaatmodellen.

Met de nieuwe STORM gegevens kunnen op lokaal niveau de effecten van klimaatverandering en de kans op extreme orkanen en bijbehorende windsnelheden bepaald worden 

Zo kan er nu berekend worden dat een zware orkaan (categorie 3 op de Schaal van Saffir-Simpson) in Hong Kong ongeveer eens in de 80 jaar voorkomt in het huidig klimaat, maar dat dit binnenkort ongeveer eens per 20 jaar zou kunnen zijn.  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo