Nieuws van Bonaire

Nacontrole coronasteun in februari van start

Nacontrole coronasteun in februari van start

KRALENDIJK- In februari 2022 vindt in Caribisch Nederland een nacontrole plaats van de coronasteunmaatregelen die van maart 2020 tot en met oktober 2021 werden uitgevoerd door de RCN-unit SZW. 

Via de ‘Noodregeling SZW’ en de ‘Tegemoetkoming EZK’ werd in totaal ongeveer 98 miljoen aan noodsteun uitgekeerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bedrijven die middels een steekproef worden geselecteerd, moeten de informatie die ze hebben opgegeven op hun aanvraagformulier onderbouwen met nadere documentatie.

Ruim 900 ondernemers in Caribisch Nederland hebben tot en met oktober 2021 gebruik gemaakt van één of beide steunmaatregelen. De coronasteun is verleend op basis van door de aanvrager verstrekte gegevens, die tekende voor deze naar waarheid te hebben verstrekt. Deze methode is destijds gekozen zodat de getroffen bedrijven en medewerkers zo snel mogelijk de ondersteuning kregen. Het vereiste eerlijkheid van de aanvrager. Bedrijven moesten een wijzigingsformulier indienen wanneer hun situatie veranderde ten opzichte van het moment van hun aanvraag en moesten melden als ze vermoeden dat ze ten onrechte een vergoeding hebben ontvangen.

In de tussentijd heeft de RCN-eenheid SZW alleen contact opgenomen met de aanvrager bij twijfel of signalen van onjuist gebruik van de regelgeving. Mocht blijken dat het uitgekeerde bedrag te hoog was, dan is dit in veel gevallen in goed overleg verrekend of teruggevorderd. Het Openbaar Ministerie BES heeft zaken in behandeling genomen waarbij het vermoeden bestond dat met opzet onjuiste gegevens waren verstrekt.

Steekproef

De vervolgcontrole vindt plaats in februari 2022. Door steekproef geselecteerde bedrijven worden voor 1 februari per brief geïnformeerd over de vervolgcontrole. De Arbeidsinspectie van de RCN-eenheid SZW voert het onderzoek uit samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het doel van de vervolginspectie is na te gaan of het relatief eenvoudige systeem van steunregelingen heeft gewerkt. Daarnaast wordt uiteraard gecontroleerd op de rechtmatigheid van het ontvangen geld.

Deel dit artikel