Nieuws van Bonaire

Water Circles team houdt overleg met jachteigenaren

Water Circles team houdt overleg met jachteigenaren

Kralendijk – Afgelopen donderdag organiseerde het Water Circles team een online infosessie voor de jachteigenaren. Het doel van deze sessie was om informatie te geven over de missie van het Water Circles team en de oplossingen die worden voorgesteld voor de afvalwaterzuivering op het eiland. Het Water Circles team reageerde ook op vragen en zorgen van de jachteigenaren.

Water Circles is een samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds, STINAPA, het Water en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Fundashon Mariadal en Water Alliance. Ze werken samen om alternatieve oplossingen te bieden voor de afvalwaterproblematiek op Bonaire. Tijdens de infosessie werden de resultaten en aanbevelingen van het Marine Afvalwater Onderzoek 2021 gepresenteerd.

Het Water Circles team is van mening dat het illegaal lozen van afvalwater door jachteigenaren adequaat moet worden aangepakt door deze handeling niet langer toe te staan en als alternatief een mobiele pompdienst aan te bieden.

Het team sprak ook zijn teleurstelling uit over de formulering van de kernboodschap in het artikel dat is gepubliceerd door de Bonaire Reporter, nummer 22, van 24 november tot 8 december 2021. In dit artikel staat dat het uitpompsysteem dat bij Harbour Village Marina is geplaatst, het redmiddel is voor het behoud van riffen, wat zwaar overdreven is. De manier waarop de informatie in dit nieuwsbericht werd gepresenteerd, portretteert de jachteigenaren als de grootste oorzaak van het afvalwaterprobleem op het eiland, en dat is niet hoe ze het verdienen om te worden geportretteerd. De aanbevelingen die door het Water Circles team worden gepresenteerd, kunnen onderdeel zijn van de oplossingen voor het bredere afvalwaterbeheer op Bonaire.

Het belangrijkste doel van het Water Circles project is dat afvalwater op Bonaire niet in de oceaan terechtkomt en een bedreiging vormt voor de koraalriffen, onze gezondheid en veiligheid. Water Circles richt zich op het vinden van oplossingen door afvalwater geschikt te maken voor hergebruik. Dit 3-jarige project zal 5 demoprojecten opzetten voor decentrale afvalwaterzuivering, gebruikmakend van innovatieve technologieën van (ecologische) afvalwaterzuivering. De succesvolle demo’s kunnen dan als voorbeeld dienen voor andere locaties in Bonaire en de regio.

Verder omvat dit project het lokaal opleiden van technici door het aanbieden van een waterzuiveringsmodule tijdens hun MBO-studie. Naast decentrale afvalwaterzuivering werkt WEB ook samen met het OLB aan oplossingen om de capaciteit van de RWZI uit te breiden om extra afvalwater op te vangen. Het OLB heeft financiering aangevraagd voor de uitbreiding van de riolering en het ontwikkelen van een geïntegreerde visie voor afvalwaterbeheer.

Een van de resultaten van het hoofddoel van Water Circles is dat de tariefstructuur herzien moet worden. Ze stelden een verhoging van de overnachtingsvergoedingen voor als onderdeel van een totale herstructurering van de bezoekersvergoeding van het Bonaire National Marine Park. STINAPA heeft een voorstel voor een nieuw aanmeerbeleid ingediend bij het Openbaar Lichaam Bonaire dat momenteel wordt beoordeeld.

De meeste vragen en zorgen van de jachteigenaren hadden betrekking op het voorgestelde nieuwe aanmeerbeleid. Het Water Circles team zal online een uitgebreide presentatie delen met antwoorden op de veelgestelde vragen om de jachteigenaren extra informatie te geven. Het Water Circles team zal de jachtgemeenschap en het grote publiek regelmatig updates blijven geven over de voorgestelde wijzigingen die uit dit project voortvloeien. De hele gemeenschap op Bonaire kan te allen tijde contact opnemen met het Water Circles team via e-mail projectwatercircles@gmail.com.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo