Nieuws van Bonaire

Rapport over ‘Rotonde-gate’ wellicht pas in januari

Rapport over ‘Rotonde-gate’ wellicht pas in januari
Er zijn nog veel vraagtekens over de inmiddels alweer verwijderde rotonde. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Terwijl vele burgers reikhalzend uitkijken naar de uitkomsten van het zogenaamde ‘administratieve onderzoek’ als het gaat om de fouten die zijn gemaakt bij de aanleg van de mislukte rotonde op de Kaya Amsterdam, heeft het er alle schijn van dat de resultaten daarvan pas in januari 2022 zullen worden gepresenteerd. 

In eerste instantie was toegezegd dat de resultaten van het onderzoek in de eerste week van december tegemoet zouden kunnen worden gezien. Het onderzoek was aangekondigd, omdat direct betrokkenen op miraculeuze wijze alle details van de toedracht tot de aanleg van een gewijzigd ontwerp, spontaan leken te zijn vergeten. 

Ook gedeputeerde James Kroon, als gedeputeerde van infrastructuur verantwoordelijk voor het gebeuren, waste zijn handen in onschuld. Een objectief feitenonderzoek, zou meer licht moeten werpen op de zaak. 

Boos

Raadslid Daisy Coffie van de éénmansfractie Coffie heeft zich regelmatig zeer boos gemaakt over de gang van zaken rondom de rotonde. Zij ziet, naast Kroon, ook verantwoordelijkheid bij Gezaghebber Edison Rijna. Die is immers verantwoordelijk voor de bewaking van de integriteit binnen het Openbaar Lichaam. 

ABC Online Media heeft bij navraag over de precieze datum waarop de resultaten van het feitenonderzoek tegemoet kunnen worden gezien, nog niet bevestigd gekregen. Informeel wordt echter gesuggereerd, ook binnen kringen van het lokale bestuur, dat de presentatie van de conclusies niet vóór januari 2022 worden verwacht. 

Deel dit artikelRocargoRocargo