Nieuws van Bonaire

BOPEC mag deel olie niet verkopen van Rijkswaterstaat

BOPEC mag deel olie niet verkopen van Rijkswaterstaat

Kralendijk – BOPEC kan een deel van haar olie niet verkopen omdat de steigerinstallaties niet voldoen aan de vergunningvoorschriften. Dat oordeelt ILT en Rijkswaterstaat. Het gaat om stookolie uit oude tanks die nu opgeslagen ligt in nieuwe goedgekeurde tanks.

Deze twee tanks voldoen aan de normen en de brandblusinstallatie op deze tanks is hersteld, getest en goedgekeurd. Daarmee zijn de grootste milieurisico’s weggenomen.

BOPEC heeft op 11 december 2020 een verzoek bij Rijkswaterstaat (RWS) ingediend om de olie met een tankschip af te laten voeren, zodat deze kan worden verkocht. Het verzoek is ingediend bij RWS omdat de steiger valt onder de RWS-vergunning Wet maritiem beheer BES. Aangezien de olie via leidingen over land naar de steiger gepompt zou moeten worden, is voor het afvoeren van de olie ook het akkoord van ILT nodig.

BOPEC heeft op verzoek van RWS en ILT vervolgens op 11 januari 2021 aanvullende informatie ter beoordeling aangeleverd. Zowel RWS als ILT zijn tot de conclusie gekomen dat de installaties van BOPEC niet voldoen aan de vergunningvoorschriften en dat het verzoek daarom niet kan worden ingewilligd. De risico’s die optreden bij het afvoeren van de olie bij de huidige slechte staat van onderhoud zijn eenvoudig te groot.

BOPEC nog dezelfde dag een bezwaar ingediend tegen de afwijzing van het verzoek.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo