Nieuws van Bonaire

Alcoholcontrole op de Kaya Korona

Alcoholcontrole op de Kaya Korona

Kralendijk – Afgelopen vrijdag hebben 3 personen een proces-verbaal gekregen voor het rijden onder invloed.

Twee van de drie personen kregen ook een rijverbod van 4 uur omdat ze het toegestane maximale alcoholgehalte van 220 Ugl overschreden. Dit werd vastgesteld nadat beide personen op het politiebureau een ademanalyse hadden gedaan.

Rocargo

De politie controleert met een blaastest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Weigert u? Dan maakt de politie een proces-verbaal op.  Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan.

De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies hebt gedronken. Het alcoholgehalte in uw adem mag niet hoger zijn dan 220 Ugl (= microgram per liter). 

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.


Lees ook:

Deel dit artikel