Nieuws van Bonaire

Twee stichtingen helpen elkaar

Foto : Dr van Dongen en Dr Pourier  overhandigen de AED aan de directeur van Krusada ,de heer Josepha

Kralendijk – Op een klein eiland als Bonaire is men snel op elkaar aangewezen en is samenwerking een must. Stichting Krusada heeft tot doel om de zwakkeren in de samenleving zoals ex -gedetineerden, verslaafden en geestelijk minder volwaardigen een nieuwe en betere kans te geven in de samenleving. Zij doet dat middels het aanbieden van allerlei leerprojecten. Zo heeft men de beschikking over een eigen kwekerij waar een deel van haar cliënten leren eigen groenten te kweken en de gemeenschap van verse gezonde voedingsproducten te voorzien.

Stichting Hart voor Bonaire (HVB) stelt zich ten doel het ontstaan van hartproblemen te voorkomen middels het propageren van een gezonde levensstijl en het gebruik van gezonde voeding. Daarnaast biedt zij cursussen aan welke iemand in staat stelt bij een mogelijke hartstilstand zelf de diagnose te kunnen vaststellen en waar nodig hartmassage toe te passen. Het gebruik van een AED, een zgn. automatic external defibrillator is een onderdeel van deze cursus. De stichting hoopt door het zo veel mogelijk propageren van het volgen van zo’n cursus en het plaatsen van voldoende AED’s op strategische plaatsen op het eiland ,een hartveilig Bonaire te realiseren.

Recent hebben medewerkers van Krusada een training aangeboden gekregen van Dr Marjan Voesten, hoofd instructeur van Hart voor Bonaire en ze zijn allen geslaagd. Voorzitter Robert van Dongen: „Dit is een geweldig resultaat. We hebben weer nieuwe hart hulpverleners in onze gemeenschap. Als dank heeft het bestuur van onze stichting besloten Krusada een AED in bruikleen te geven. Door op strategische plekken zoals het vliegveld, de patrouillewagen van Stinapa en bij de ingang van het Washington Park een AED te plaatsen hopen wij samen met de al bij bedrijven aanwezige AED’s voldoende dekking te krijgen.” Bij een hartstilstand stopt de bloedcirculatie en indien niet binnen  6 minuten hersteld, ontstaat er onherroepelijk hersen schade. Een dicht netwerk van AED’s met getrainde mensen op het gebied van hartmassage is dus essentieel om een hartveilig eiland te realiseren.

Deel dit artikel