Bonaire

Wereld Diabetes Dag

Kralendijk – Net zoals elk jaar wordt wereldwijd op 14 november wederom Wereld Diabetes Dag gevierd.

Wereld Diabetes Dag is de belangrijkste wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, een chronische ziekte die wereldwijd steeds vaker voorkomt, niet alleen onder volwassenen maar ook onder kinderen, zo ook op Bonaire. Op Bonaire zijn overgewicht en obesitas de voornaamste oorzaken van diabetes. 

Dit jaar staat het thema ‘Diabetes en Familie’ weer centraal.

Het doel is om bewustwording te creëren voor de impact van de diagnose van diabetes bij een familielid op het gezinsleven. Ook wordt de rol van de familie belicht bij de preventie, educatie en behandeling van diabetes. Het gezin kan op emotioneel en praktisch vlak veel steun en houvast bieden aan een familielid met diabetes door begrip voor en betrokkenheid bij de aanpak hiervan.

De Internationale Diabetes Federation geeft aan dat er wereldwijd veel mensen diabetes hebben zonder dit te weten. Een persoon die diabetes type 2 heeft zonder dit te weten kan voor een paar jaren leven zonder duidelijke symptomen, waarbij de hoge bloedsuikers stilletjes schade aanrichten aan de lichaamsorganen. Daarom is het screenen zo belangrijk voor een vroegtijdige ontdekking hiervan met aangepaste behandeling.

Preventie door een gezonde leefstijl is daarom erg belangrijk. Gezonde voeding gecombineerd met bewegen is belangrijk voor de preventie van diabetes type 2.  Het vormt ook een belangrijk onderdeel van de behandeling van alle vormen van diabetes om complicaties te voorkomen. 

De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft als speerpunt het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de hele bevolking met speciale aandacht voor de jongeren op Bonaire. Met het programma JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) wordt een gezonde leefstijl en een gezond gewicht onder de jongeren bevorderd. Ouders zijn  belangrijke schakels  bij het aanmoedigen van een gezonde leefstijl met gezond gedrag bij hun kinderen.

Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht verkleinen de kans op overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas zijn oorzaken voor het ontwikkelen van diabetes type II.

De gedeputeerde van Volksgezondheid, mw. Nina Den Heyer, wil alle gezinnen met mensen met diabetes binnen onze gemeenschap stimuleren om als gezin te komen tot en het handhaven van een gezond eetpatroon en leefstijl. 

Ons advies ter preventie:  “Zorg voor een gezamenlijke aanpak met het gezin; eet gezond en beweeg samen”. “ Test je bloedsuiker zeker één keer per jaar”.

Ons advies voor mensen die al weten dat ze diabetes hebben: volg het individuele behandelingsplan volgens instructies van internist/specialist/arts en diëtist, diabetesverpleegkundige en andere relevante professionelen en betrek de rest van het gezin hierbij.

Deel dit artikel