Nieuws van Bonaire

Start Pilot Borstkankerscreening Bonaire

Kralendijk: Tijdens deze Borstkanker bewustwording maand start op Bonaire de eerste pilot van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar ontvangen een uitnodiging hiertoe. In de week van 21 oktober begint de eerste groep van 60 vrouwen in Fundashon Mariadal aan de screening borstkanker. 

Wat is een bevolkingsonderzoek en wat is screening?

Een bevolkingsonderzoek is een medisch onderzoek om zo vroeg mogelijk ziekten op te sporen. De pilot is ter voorbereiding van een algemeen bevolkingsonderzoek. De methode heet screening; dit is periodiek onderzoek over langere tijd. Screening op borstkanker gebeurt elke 2 jaar, tot de leeftijd van 76. 

Wat moet u doen voor de screening borstkanker?

Bent u tussen de 50 en 76 jaar en bent u verzekerd bij het ZVK? Dan ontvangt u per post een uitnodiging. U belt met de screening coördinator, mevrouw Shahaira Salas-Libier: zij legt de procedure rond screening uit, bespreekt uw gezondheidssituatie met u en beantwoordt uw vragen. Als u mee doet, maakt zij een afspraak voor u bij Fundashon Mariadal. Uw afspraak duurt ongeveer 20 minuten. Na twee weken krijgt u de uitslag.

Waarom is de screening borstkanker belangrijk?

Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe beter de prognose. De overlevingskansen zijn dan groter en de behandeling is vaker succesvol. Borstkanker is niet te voorkomen. In Nederland krijgt 1 op de 8 vrouwen borstkanker. Bij vrouwen tussen de 50 en de 76 jaar komt borstkanker het meeste voor. Daarom is deze screening van groot belang.

Hoe is uw privacy gewaarborgd?

In bevolkingsonderzoeken worden gegevens altijd anoniem verwerkt. Uw naam is niet bekend en alle gegevens worden onder een registratienummer verwerkt. Alle medewerkers die meehelpen bij de screening vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Wel of niet meedoen? Neem altijd contact op!

Meedoen aan de screening borstkanker is vrijwillig en raadzaam. Hebt u een uitnodiging ontvangen, maar wilt u niet meedoen? Neem dan toch contact op met de screening coördinator. Er is dan plek voor iemand anders om mee te doen. Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar behoort u wel tot de leeftijdsgroep? Dan neemt u ook contact op met de screening coördinator.

Meer informatie

Meer informatie over de screening borstkanker, de gang van zaken, de uitslag en de organisatie vindt u op de website screeningkansernapechu.com  

U kunt ook contact met de screening coördinator opnemen, telefoon +599 781 0476 of e-mail info@screeningkansernapechu.com

Deel dit artikel