Nieuws van Bonaire

Poging om brandstofvoorziening van Bonaire te ‘kapen’ verijdeld

Foto – Èxtra Bonaire

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Kralendijk – Een illuster gezelschap van zakenlieden, consultants en politici heeft een poging gedaan de brandstofvoorziening van Bonaire te ‘kapen’. Dat melden bronnen in Den Haag.

De groep waarvan de precieze samenstelling onbekend is had het plan een vinger in de pap te krijgen bij de aanbesteding van de bouw en exploitatie van de nieuwe brandstofopslag. Het was de bedoeling het gunningsproces zodanig te beïnvloeden dat de keuze zou vallen op een aanbieder waarmee commissie-afspraken waren gemaakt. Als de groep in haar opzet was geslaagd zouden de leden op jaarbasis ettelijke miljoenen dollars te verdelen hebben gehad.

Het plan viel in duigen door de ondertekening van het Bestuursakkoord in november. Daardoor is de ruimte om achterkamerdealtjes te sluiten aanmerkelijk verkleind. Bovendien zijn de regels voor de aanbesteding van het brandstofproject verscherpt en houden maar liefst 3 ministeries via de Stuurgroep Brandstofvoorziening een oogje in het zeil dat de bijdrage van Den Haag aan het project – 5 miljoen euro – niet in verkeerde zakken verdwijnt.

De groep gaf zich overigens niet zonder meer gewonnen. Toen duidelijk werd dat hun kandidaat uit de boot dreigde te vallen is een lobbyist aan het werk gezet om in politiek Den Haag medestanders te vinden. Zo is onder meer geprobeerd een Tweede Kamerlid voor het karretje te spannen, maar dat voelde nattigheid en zag er vanaf de kant en klaar aangereikte motie in te dienen.

Sinds de toezegging van Nederland 5 miljoen euro bij te dragen aan een nieuwe brandstofopslag hebben tal van partijen naar de lucratieve opdracht gehengeld waaronder, zo berichtte althans de Amigoe zaterdag, het bedrijf Palacios Andrade uit Ecuador. ,,Ze kwamen als bijen naar de honing”, aldus een bron dichtbij de Stuurgroep. De meeste gegadigden doorstonden de screening op reputatie en kredietwaardigheid niet.

Twee weken geleden maakte het Bestuurscollege bekend exclusief met Curoil verder te onderhandelen. De nieuwe ’tankfarm’ vervangt de huidige opslaglocaties bij het vliegveld en BOPEC.

OTB bleef in gebreke

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt het vorige Bestuurscollege herhaaldelijk te hebben gemaand maatregelen te nemen om de veiligheid van de brandopslag op Flamingo Airport te verbeteren. Aanvankelijk sprak de ILT Curoil aan op de tekortkomingen om na het opleggen van dwangsommen te ontdekken aan het verkeerde adres te zijn: niet Curoil, maar Oil Trading Bonaire is als eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheidsvoorzieningen.

Rocargo

,,Uit contact met Curoil is gebleken dat het bedrijf Oil Trading Bonaire als eigenaar van de tanks verantwoordelijk is voor de investeringen die met de dwangsommen gemoeid zijn. OTB heeft echter geen opdracht gegeven voor de noodzakelijke maatregelen. Daarmee is Curoil niet in staat om de verplichtingen van haar vergunning na te leven. Curoil heeft al aangegeven dat eventueel verbeurde dwangsommen op OTB verhaald zullen worden”, aldus een brief van de ILT waarin het vorige Bestuurscollege – lees: verantwoordelijk portefeuillehouder gedeputeerde Hubert Martis – ‘dringend’ werd verzocht te zorgen dat OTB ‘de noodzakelijke stappen zet’. Omdat de situatie onverminderd precair is heeft de ILT het nieuwe Bestuurscollege gevraagd in actie te komen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo