Nieuws van Bonaire

Programma BES(t) 4 kids goed van start

Kralendijk – Het is de ambitie van BES(t) 4 kids om in 2022 voor alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en toegankelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden. Sinds de start van het programma in januari 2019 is hard gewerkt om de doelstellingen te realiseren. 

Op Saba is het aantal klaslokalen vergroot en een aantal extra medewerkers aangetrokken zodat meer kinderen op Saba gebruik kunnen maken van de kinder- en naschoolse opvang. Daarmee is de wachtlijst van de kinderopvang korter geworden. Alle medewerkers hebben een introductie in het pedagogisch programma Kaleidoscoop (High Scope) gevolgd. Deze educatieve methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar. Op 24 en 25 juni 2019 worden alle medewerkers van de opvang eveneens getraind in het programma Conscious Discipline. Dit programma is gericht op het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. In september 2019 start een eerste groep van 14 medewerkers op de Saba Comprehensive School met de CVQ 2 opleiding Early Childhood Development.

Sint Eustatius is in februari 2019 gestart met de CVQ 2 opleiding Early Childhood Development, op de Gwendoline van Putten School. Acht medewerkers van de kinderopvang en twaalf studenten van de school volgen dit tweejarig traject. Zij leren hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en hoe zij kinderen daarin kunnen ondersteunen. In juli 2019 starten twee medewerkers van de kinder- en buitenschoolse opvang met een cursus om trainer te worden in het pedagogisch programma Kaleidoscoop (High Scope). Er worden ook trainingen gegeven aan de managementteams van de opvangorganisaties en er is een platform opgericht waarin de opvangorganisaties samen inhoudelijke en organisatorische zaken bespreken en met elkaar afstemmen. Verder wordt bij de crèche gewerkt aan de uitbreiding van de babykamer. De verbouwing zal in september 2019 klaar zijn. Dan is er voor meer baby’s ruimte en zijn er betere faciliteiten voor hun verzorging.

Op Bonaire zijn verschillende groepen medewerkers getraind in het pedagogisch programma Kaleidoscoop (High Scope). In augustus 2019 start een train-de-trainer cursus voor HBO-ers en de her-certificering van medewerkers die hun Kaleidoscoopcertificaat in het verleden hebben behaald. Op 6 juni 2019 vond een bijeenkomst plaats voor kinderopvangorganisaties en het onderwijs. Er werd gesproken over de kansen die het werken met Kaleidoscoop aan kinderen biedt en wat het programma kan betekenen voor een sterke start op de basisschool. Op Bonaire is alvast het aantal gesubsidieerde kindplaatsen uitgebreid en de inkomensgrens verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor gebruik maken van kinder- en naschoolse opvang. 

Om dit alles te realiseren, hebben de Openbare Lichamen projectleiders BES(t) 4 kids aangesteld. Voor Bonaire is dit Tamara Nicolaas, op  Sint Eustatius is Angela Dekker benoemd en op Saba Rosalyn Johnson. Fleur Lagcher bekleedt de rol van overkoepelend programmamanager. De Openbare Lichamen en het Rijk (de ministeries SZW, OCW, VWS en BZK) werken in het programma BES(t) 4 kids nauw met elkaar samen. De ambtelijk vertegenwoordigers komen van 19 tot en met 21 juni 2019 op Sint Eustatius samen om in een werkbijeenkomst de (vervolg)stappen met elkaar te bespreken.

Rocargo
Deel dit artikel