Nieuws van Bonaire

Kamer van Koophandel Bonaire

Kamer van Koophandel Bonaire

De Kamer van Koophandel (KvK’s) op Bonaire is er voor ondernemers die op het eiland zijn gevestigd en voor ondernemers die zich er willen vestigen.

De KvK draagt bij aan het ondernemerschapsbeleid en wil meer en betere ondernemers op Bonaire krijgen. De KvK bevordert de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Daarmee vormt de KvK een schakel tussen ondernemer en overheid, en zijn zo een belangrijke partner bij het uitvoeren van overheidsbeleid voor ondernemingen.

De Kamer van Koophandel heeft een aantal belangrijke wettelijke taken:
– Het bijhouden van een register met alle bedrijven, verenigingen en stichtingen, het zogenaamd Handelsregister.
– Het geven van voorlichting aan (startende) ondernemers, bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf en over beschikbare ondersteuning.
– Het Bestuurscollege adviseren over te verlenen vestigingsvergunningen
– Het geven van adviezen aan de Bestuurscolleges, bijvoorbeeld commentaar geven op overheidsplannen, in overleg met bestaande ondernemers.

Andere diensten die de Kamer van Koophandel aan ondernemers levert zijn onder meer:

• Informatie verstrekken over subsidiemogelijkheden;
• Voorlichting over de vestiging van bedrijven;
• Organiseren van cursussen en trainingen voor het bedrijfsleven.

Contactinformatie:

www.bonairechamber.com

Kaya Amsterdam 23
P.O. Box 52 Kralendijk
Tel: (559 ) 717 5595
Fax (599) 717 8995
E-mail:  office@kvkbonaire.com

Openingstijden:
Bonaire: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur

KvK Verkiezingen
Elk jaar in december vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de Kamers van Koophandel. De kieslijsten worden in de maand augustus vastgesteld (Wie op 1 juli van is ingeschreven in het handelsregister, mag dat jaar stemmen voor de vrijgevallen bestuursposities). Tot half november kunnen geïnteresseerden voor een bestuursfunctie bij de KvK zich melden bij de Kamers van Koophandel. Zij kunnen zich kandidaat stellen door inlevering van de wettelijk vereiste bescheiden bij de Secretaris van de Kamer (die qq. Secretaris is van de onafhankelijke Verkiezingscommissie), als men aan de gestelde eisen voldoet. Die eisen zijn onder andere: twee jaar lang ingezetene zijn van het eiland en ten minste 25 jaar oud zijn.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo