Nieuws van Bonaire

Installatie van bestuur en leden van Kiwanis Club van Bonaire

KRALENDIJK – Op zaterdag 15 december 2018 hield de pas gestichte Kiwanis Club van Kralendijk, Bonaire, haar installatieceremonie bij Divi Flamingo Beach Resort in de Peter Hughes-vergaderruimte.

Kiwanis Club van Kralendijk, Bonaire (KCKB) werd opgericht op 25 september 2018 en bestaat uit 19 stichtende leden. De club installeerde president Patricia Gerritzen-Veen, secretaris Derchlien Vrolijk-Dijkhoff en penningmeester Ricard Nicholson.

De volgende stichtende leden werden ook geïnstalleerd tijdens de installatieceremonie: Lisette Bomba-Martines, Eileen Croes-Piar, Nashelotte Fornerino, Juliette de Grijze, Nancy Hart, Malinda Hassell, Nina den Heyer, Emily Kocks, Perla Nicholson-Alberto, Tania Obersi, Debby Rauwers, Charlotte Rodriquez en Licetha Saragoza-Martinus. Stichtende leden Saby de Bies, Jefferson Coffie en Clay Davelaar zullen officieel worden geïnstalleerd in de eerstvolgende clubvergadering.

Gasten werden verwelkomd door de voormalige luitenant-gouverneur van de 26e divisie van Kiwanis’ Oost Canada en Caraïbisch District (EC&C) en KCKB-opener dhr. Giantonio Muller.
De ceremonie werd officieel geopend door voormalige president van Kiwanis Club Aruba, de heer Ryan Kock. De heer Kock hield een toespraak namens mevrouw Edalitza Weller, president van de Kiwanis Club of Aruba.

Na de openingstoespraken werden de volksliederen van de VS, Canada, Nederland, Jamaica, Aruba en Bonaire gespeeld. De volksliederen werden gevolgd door een moment van bezinning gepresenteerd door mevrouw Charlotte Rodriquez en de presentatie van de doelstellingen van Kiwanis International door mevrouw Licetha Saragoza-Martinus.

De gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire, de heer Edison Rijna zei in zijn toespraak dat hij, als de ‘vader’ van deze gemeenschap, de 19 nieuwe vrijwilligers van Kiwanis, die de uitdaging zijn aangegaan om de club op te richten om het leven van hun mede-Bonairianen op alle mogelijke manieren te verbeteren, van harte wil verwelkomen en aanprijzen. Dhr. Rijna kijkt uit naar de activiteiten die deze club gaat organiseren en wenst de leden veel succes in de toekomst.

De heer Andre Kelly, luitenant-gouverneur van de 26e divisie van Kiwanis Oost Canada en Caraïbisch district hield een toespraak namens EC & C-gouverneur Melford Clark.

De toespraken werden gevolgd door de officiële installatie van de stichtende leden en het bestuur van Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire. Het bestuur en de leden ontvingen een certificaat van de voormalige gouverneur van het district EC & C, dhr. Robert Moo Young en de pin van de aankomend gouverneur van het district EC & C, dhr. Robert Spellen.

Voormalige gouverneur van het district EC & C, dhr. Robert Moo Young, overhandigde voorzitter Patricia Gerritzen-Veen de ceremoniële hamer.

Van Kiwanis Club Aruba en Kiwanis Club Curaçao heeft KCKB prachtige geschenken mogen ontvangen ter gelegenheid van de installatieceremonie.

Pas geïnstalleerde voorzitter Patricia Gerritzen-Veen sprak alle gasten toe en bedankte hen voor hun aanwezigheid en steun. 

Gastspreker, ex-gezaghebber van Bonaire en voormalig Kiwanislid Herbert Domacassé, hield een motiverende toespraak.

De Kiwanis club van Kralendijk, Bonaire, heeft het genoegen gehad de speciale ceremonie te delen met onder meer de voorzitter van de Rotary-club Bonaire de heer Gregory Obersi, leden van de Kiwanis Club of Young Professionals Aruba en Secretaris van Kiwanis Club Curaçao de heer Anthony Haile.

Na de installatieceremonie hebben leden en gasten van een aangename lunch genoten, waarbij er ideeën en ervaringen werden uitgewisseld met betrekking tot het doel van de club: een positieve impact hebben op het leven van behoeftige kinderen en jongeren.

Kiwanis Club van Kralendijk, Bonaire bedankt alle speciale gasten: gezaghebber Edison Rijna, oud gezaghebber Herbert Domacassé, alle internationale Kiwanis-bestuursleden en de voorzitter van de Rotary-club, voor hun aanwezigheid.

Een speciaal dank gaat uit naar het Divi Flamingo Beach Resort voor het beschikbaar stellen van de Peter Hughes-kamer, de Orco Bank voor de koffiepauze en notaris Kenneth Arends.

Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire

“Dynamisch en gemotiveerd om de kinderen te dienen”

Kiwanis International en de clubs van de Kiwanis-familie besteden meer dan 18 miljoen uur aan vrijwilligerswerk en investeren meer dan 107 miljoen dollar per jaar in hun gemeenschappen overal ter wereld.

Deel dit artikel