Nieuws van Bonaire

Kick-off denktank Young Caribbeans

 

Hoe kan de Nederlandse Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het beste worden geadviseerd over het beleid dat zij ontwikkelt en uitvoert in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Nederland – Jasper Dalhuisen, senior beleidsmedewerker LNV, bedacht daar een slimme oplossing voor en benaderde Stichting WeConnect om samen een denktank in te richten van studenten en young professionals, geboren op de Caribische eilanden en in Nederland opgeleid. WeConnect is een educatieve stichting die verbinding maakt tussen Nederland en de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. Medio november was de kick-off op het ministerie onder toeziend oog van Secretaris-Generaal Jan-Kees Goet.

1200

Thema’s
De Curaçaose masterstudent Public Administration, Gilberto Morishaw, loopt vanaf september stage op de afdeling Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid en Voedselzekerheid van het Ministerie en bereidde de middag voor. Met WeConnect manager Tanja Fraai werden een aantal thema’s geformuleerd waar de denktank zich op zou storten; veilige, toegankelijke en betaalbare voedselvoorziening, duurzame omgang met water en hoe om te gaan met klimaatverandering. Een uitdaging voor zes kleine eilanden die vrij geïsoleerd liggen bij de kust van Venezuela en veelal afhankelijk zijn van import. Ook de onrust in Venezuela bleek eerder dit jaar direct te zorgen voor stagnatie in de aanlevering van vers groente en fruit op Curaçao, Aruba en Bonaire.

Diversiteit
De denktank bestond uit een tiental studenten met roots verspreid over Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De één rondt bijna zijn hotelmanagement opleiding af, de ander is al klaar met Health Care Policy in Maastricht, Watermanagement, Bouwkunde in Delft of Geneeskunde aan de Universiteit Leiden; allen geschoold op HBO of WO niveau. De casussen die ze moesten oplossen kwamen de studenten bekend voor; na een fikse regenbui op Curaçao staan de straten blank omdat er geen fatsoenlijke afwatering is. Wat te doen? “Ik ken dit uit mijn jeugd maar toen waren er nog dammen, die zouden terug moeten.” Zei één van de studenten.

Suggesties
Herman Snijders, senior beleidsmedewerker LNV, gaf een interessante uiteenzetting over het naoorlogse landbouwbeleid en visserij in Nederland . Hij legde uit wat de doelen zijn die nu gesteld worden; duurzame omgang met de natuur, werken via een kringloop en zonder vervuiling. “Maar het is niet plakken en knippen voor de Caribische eilanden; zij bevinden zich in een heel andere fase dan wij hier in Nederland.” Besloot hij zijn betoog. Maatwerk moet er komen door bijvoorbeeld het beroep van boer weer aantrekkelijk te maken. Buy local, het oprichten van aantrekkelijke zaterdag markten waar consumenten bereid zijn producten te kopen die op de eilanden zelf geproduceerd worden. Ook  door de tropische zon en de constante temperatuur van rond de 30 graden moet er worden bekeken wat er verbouwd kan worden, desnoods op kleine schaal.

Huiswerk
SG Jan-Kees Goet -zelf een boerenzoon, luisterde aandachtig naar de pitches van de groepjes in de denktank. In no-time vertaalde hij steeds de casus in beleidstaal; samenwerking bijvoorbeeld in de driehoek wetenschap, bedrijfsleven, overheid. Vergeet educatie niet dus een verbinding met het onderwijs. “Wees vooral nieuwsgierig en sta open voor kansen om onderlinge verbinding tot stand te brengen; alleen dan kunnen partners overtuigd worden.” Met dat huiswerk werken de denktankers aan een tweede sessie begin 2019. Vanaf de eilanden is enthousiast gereageerd op de lancering van de denktank; men is graag betrokken zowel bij het formuleren als bij de uitvoering van beleid.

1200
Deel dit artikel