Nieuws van Bonaire

LVV Bonaire onder de loep

Door René Zwart

Den Haag – Er komt een onderzoek naar de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op Bonaire. Dat is het gevolg van het aannemen door de Tweede Kamer van een motie van VVD’er André Bosman.

Het liberale Kamerlid plaatst al veel langer vraagtekens bij de 1 miljoen euro subsidie die Den Haag sinds 2010 overmaakt naar de dienst LVV. Volgens Bosman is niet te achterhalen waar dat geld aan is uitgegeven. ,,Het is onbestaanbaar dat die 8 miljoen gewoon verdwenen is. Het verdwijnt in de zakken van de verkeerde mensen. Omdat landbouw volgens Bosman ,,een essentiële factor is voor het creëren van betaalbaar en gezond voedsel en gelijktijdig zorgt voor werk” wil hij dat staatssecretaris Knops ,,het op orde brengen van de LVV en de landbouw op Bonaire” als prioriteit meeneemt in het later dit jaar met het Bestuurscollege te sluiten bestuursakkoord.

Een motie daartoe kreeg vandaag brede steun van de Kamer. Daarvan maakt ook het verzoek deel uit om de effectiviteit van de LVV in de afgelopen jaren te betrekken bij het voorgenomen interdepartementaal beleidsonderzoek.

Deel dit artikel