Vakantie & Toerisme

Maurice Adriaens ontslagen als General Manager TCB

Maurice Adriaens wordt gezien als een van de drijvende krachten achter het naar Bonaire halen van American Airlines. Foto: Archief BES-Reporter
Ondertekening overeenkomst met AA 20 dec 2017

Maurice Adriaens wordt gezien als een van de drijvende krachten achter het naar Bonaire halen van American Airlines. Foto: Archief BES-Reporter

Door Harald Linkels

De Raad van Commissarissen van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft gisteren het besluit genomen de arbeidsovereenkomst met General Manager Maurice Adriaens -met in achtneming van een overeengekomen opzegttermijn van twee maanden- op te zeggen. Adriaens wordt in die twee maanden vrijgesteld van dienst en hoeft dan ook niet meer op het werk te verschijnen.

Het aangezegde ontslag zou te maken hebben met ontevredenheid over het functioneren van Adriaens in de functie van General Manager. Er doen echter al langere tijd geruchten de ronde over problemen die voortvloeien uit een project met damesgroep ‘Chicas del Can’ uit Santo Domingo en een ‘cheque-aan-toonder’, die door Adriaens zou zijn uitgeschreven en die vervolgens werd verzilverd bij Caribe Supermarket.

Adriaens bevestigt in een gesprek met Bonaire.nu het aangezegd ontslag. “Ik heb echter een contract van 3 jaar”, zegt Adriaens die meent dat de kous hiermee nog niet af is. Adriaens is dan ook in overleg met twee advocatenkantoren om tot een reactie naar de TCB te komen.

Adriaens zegt de door de Raad van Commissarissen genomen stap te betreuren en ook niet te begrijpen. “Als gekeken wordt naar mijn track record, dan kan iedereen zien dat wij bij de TCB goed bezig zijn. Het toerisme op Bonaire groeit jaarlijks met 10 – 20%. Dus dan kun je niet beweren dat ik mijn werk niet goed doe”, aldus Adriaens.

Gevraagd naar de geruchten over het ‘Chicas del Can’ project en de cheque aan toonder, zegt Adriaens dat deze berichten kloppen. “Inderdaad worden beide zaken aangehaald als iets waarbij ik buiten mijn boekje zou zijn gegaan. Ik ben het echter met die stellingname niet eens”.

Adriaens zegt dat het project met de ‘Chicas del Can’ onderdeel uitmaakt van inspanningen om te komen tot een promotie voor de Spaanstalige markt. “Het idee was dat wij samen met de Chicas del Can, maar ook met een aantal lokale artiesten een CD zouden maken om via muziek Bonaire aan te prijzen op de Spaanstalige markt. Met de vluchten van American Airlines, is dat een voor Bonaire belangrijke markt”. Adriaens geeft toe dat de Raad van Commissarissen het niet eens is met zijn benadering. “Maar daar ben ik General Manager voor”, zegt Adriaens, die van mening is dat dit behoort binnen de ruimte die hem als General Manager is toegestaan.

Ook voor de zogenaamde ‘Cheque-aan-toonder’ is volgens Adriaens een goede uitleg. “Wij moesten op het laatste moment tickets kopen bij de maatschappij SkyHigh uit Santo Domingo. De bank was op dat moment dicht en bij de betreffende maatschappij kan alleen contant worden betaald. Dus hebben we besloten een cheque aan toonder via de betreffende supermarkt te innen, om daar de tickets mee te betalen”, zegt Adriaens. Adriaens zegt te hebben geredeneerd dat als hij de bijbehordende betalingsbewijzen aan de administratie kon overhandigen, daar verder niks mis mee was.

Een door Bonaire.Nu benaderd lid van de Raad van Commissarissen bevestigt het ontslag van Adriaens. “Wij willen daar nu niet te diep op ingaan”, aldus de betreffende commissaris, die liever niet bij naam wil worden genoemd. “Wij leggen momenteel de laatste hand aan een officiële mededeling”.

De geraadpleegde commissaris bevestigt evenwel dat er meerdere zaken meespelen. “Toen het contract van Adriaens als statutair directeur ten einde kwam, wilden wij dat als Raad eigenlijk verlengen. De politiek ging daar echter niet in mee. Wij hebben toen bedacht dat Adriaens dan maar tijdelijk verder moest als General Manager van de TCB, om toch de continuiteit binnen de organisatie te garanderen. Toch is de Raad nu, enkele maanden verder, niet tevreden over het functioneren van Adriaans”.

Gevraagd naar de incidenten rondom het ‘Chicas del Can’ project en de kwestie van de cheque-aan toonder-, wordt bevestigd dat beide zaken bij hebben gedragen aan de gerezen problematiek. “Het vertrouwen is, door dit soort zaken, aangetast. De Raad hecht heel veel waarde aan Good Governance en het op juiste wijze doen van de zaken. Dit kon, wat ons betreft, niet goed door de beugel en heeft daarmee bijgedragen in het verlies van vertrouwen in het functioneren van Adriaens”.

Het onverwachte vertrek van Adriaens kan niet worden gezien als positief voor het eiland. Afgezien van het feit dat het toerisme sinds het aantreden van Adriaens een gezonde groei laat zien, roept het ontslag van de TCB-directeur weer vragen op bij met name de buitenlandse partijen waarmee het eiland zaken doet. Adriaens geniet bij betreffende partijen het nodige aanzien en wist, mede door zijn persoonlijke contacten, veel voor elkaar te krijgen.

Adriaens zegt voorlopig gewoon weer bij TCB aan de slag te willen. “Mijn standpunt is dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig beëindigd is. Ik wil gewoon verder aan de slag binnen de TCB. Ook voor de overige medewerkers en het team is dit geen goede zaak”, zegt hij enigszins gelaten, maar tegelijkertijd strijdvaardig.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo