Nieuws van Bonaire

Weer onvoldoende voor SZW-unit Rijksdienst Caribisch Nederland

Weer onvoldoende voor SZW-unit Rijksdienst Caribisch Nederland

De Algemene Rekenkamer is opnieuw kritisch over de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Door René Zwart©

Den Haag – De SZW-unit van de Rijksdienst Caribisch Nederland heeft zijn financieel beheer nog altijd niet op orde en krijgt daarom net als vorig jaar een onvoldoende van de Algemene Rekenkamer. Jaarlijks wordt er via de SZW-unit ruim 30 miljoen euro door het Rijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba besteed aan onder meer onderstand, AOV, kinderbijslag en zwangerschapsverlof.

De onderzoekers hebben weliswaar geconstateerd dat het beheer is verbeterd ten opzichte van 2016, maar trekken ook de conclusie dat het structureel op orde brengen van het beheer meer tijd en inspanning vergt dan gedacht. ,,Er is nog steeds sprake van overschrijding van de rapporteringstolerantie als gevolg van fouten en onzekerheden.”

De Rekenkamer doet verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom de aanbeveling meer (deskundig) personeel in te zetten bij het uitvoeren van het verbeterplan. In reactie op het rapport zegt de bewindsman te erkennen dat de dossiervorming te wensen overlaat. Omdat er lokaal geen geschikte kandidaten te vinden zijn worden er medewerkers van het ministerie naar Bonaire gestuurd. Koolmees denkt de problemen in de loop van dit jaar opgelost te hebben.

De Rekenkamer kondigt aan de voortgang van het verbeterplan te blijven volgen.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo