Nieuws van Bonaire

Geld voor kinderrechten op BES-eilanden goed besteed

UNICEF Nederland verricht goed werk in Caribisch Nederland, aldus staatssecretaris Knops | Foto UNICEF

UNICEF Nederland verricht goed werk in Caribisch Nederland, aldus staatssecretaris Knops | Foto UNICEF

 

Door René Zwart©

Den Haag – De drie miljoen euro die de Tweede Kamer in 2015 per motie heeft afgedwongen ten behoeve van de versterking van de kinderrechten in Caribisch Nederland zijn goed besteed. Dat blijkt uit de evaluatie die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

,,De kinderrechtenmiddelen hebben eraan bijgedragen dat de kinderrechten hoog op de politieke agenda zijn gekomen. Deze impuls heeft er mede voor gezorgd dat de vakdepartementen hun verantwoordelijkheden op het jeugddomein in Caribisch Nederland hebben opgepakt en gaan oppakken. Ook de openbare lichamen hebben, met hun beperkte middelen, een aantal goede trajecten in gang gezet”, aldus de bewindsman.

,,Mede door de inspanningen van UNICEF Nederland zijn de kinderrechten meer gaan ‘leven’ bij de lokale bevolking. Door hierover het gesprek aan te gaan via rondetafelgesprekken met rolmodellen in de samenleving en geestelijk leiders is een groot deel van de samenleving bereikt. Dit heeft bijgedragen aan meer bewustwording van de opvoeders van kinderen over de rechten van het kind, niet alleen het recht op onderwijs, maar ook het recht op gezond eten en het recht op een positieve opvoeding, zonder geweld. Het verbeteren van de kinderrechten begint immers bij de gezinnen thuis.”

Knops is lovend over de samenwerking met UNICEF Nederland. ,,Niet alleen in de vorm van de kinderrechteneducatie en participatie, maar ook in de vorm van de Taskforce kinderrechten. De jaarlijkse opvoedconferentie van de Taskforce is niet alleen een moment waarbij de eilanden samenkomen, ervaringen delen en van elkaar leren, maar ook een instrument om de kinderrechten blijvend hoog op de politieke agenda te houden. Ik ben voornemens door te gaan met de Taskforce. Ook verken ik met UNICEF hoe we in deze kabinetsperiode hun rol kunnen continueren. Ik denk daarbij vooral aan bewustwording, participatie en capaciteitsopbouw.”

De staatssecretaris benadrukt dat het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van kinderarmoede en het verbeteren van de kinderrechtensituatie een lange adem vergt. ,,Het is van groot belang dat de aandacht niet verslapt. Ook is verdere versterking van de bestuurs- en uitvoeringskracht van de eilanden nodig om de taken op het gebied van het jeugddomein die bij hen zijn belegd, op te kunnen pakken. Ik zal er vanuit mijn coördinerende rol op toezien dat de kinderen in Caribisch Nederland, met de inspanningen die vanuit dit kabinet worden verricht, de aandacht krijgen die ze verdienen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo