Nieuws van Bonaire

Drugssmokkelaars geven Kustwacht het nakijken

De Kustwacht in actie | Foto Defensie

 

De Kustwacht in actie | Foto Defensie

Door René Zwart©

Den Haag – De Kustwacht Caribisch Gebied is in 2017 aanzienlijk minder succesvol geweest bij het onderscheppen van drugstransporten, zo staat te lezen in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Het lijkt erop dat de smokkelaars een andere strategie volgen waar de autoriteiten nog geen adequaat antwoord op hebben.

Vorig jaar zijn elf drugstransporten onderschept waarbij ruim 1.502 kilo verdovende middelen – met name cocaïne – in beslag is genomen terwijl de gemiddelde jaarvangst over de afgelopen zeven jaar 2.682 kilo bedroeg. ,,Uit analyse blijkt geen duidbare reden hiervoor. Wel is uit radaranalyses onderkend dat op sommige plekken bij de eilanden de vaartuigen een andere methodiek toepassen die het nog moeilijker maakt voor de Kustwacht om de transporten te detecteren. De vaartuigen kiezen een gewijzigde modus operandi waardoor zij met behulp van de huidige radar niet van golven zijn te onderscheiden”, aldus het jaarverslag.

De Kustwacht heeft in 2017 niet alle doelstellingen uit het jaarplan weten te realiseren. Dat heeft alles te maken met de orkanen Irma, José en Maria die de organisatie op twee manieren trof. Het steunpunt op Sint Maarten werd grotendeels verwoest waarbij ook twee Super-RHIB-vaartuigen verloren gingen. Daarnaast liepen woningen van medewerkers grote schade op en moesten gezinsleden worden geëvacueerd.

Desondanks leverde de Kustwacht een belangrijke bijdrage bij de noodhulp aan de Bovenwindse eilanden. En dat in een tijd waar ook de onrust in buurland Venezuela vanwege vluchtelingen en smokkel extra aandacht vergde. ,,Ik heb, gezien de geleden schade in privé- en werksfeer, grote waardering voor de inzet van het kustwachtpersoneel en het defensiepersoneel dat heeft ondersteund in deze periode”, schrijft minister van Defensie Ank Bijleveld bij de aanbieding van het jaarverslag aan de Tweede Kamer.

Deel dit artikel