Nieuws van Bonaire

WEB-directie is bereid huishoudens te ontzien, maar het Bestuurscollege beslist

Foto WEB NV
WEB Bonaire

Foto WEB NV

Door René Zwart©

Kralendijk – De directie van WEB heeft het Bestuurscollege een alternatief aangereikt dat er voor zorgt dat het nieuwe tariefstelsel huishoudens minder hard treft dan nu dreigt te gebeuren. ,,WEB heeft eind april aan haar aandeelhouder twee varianten voorgelegd. De eerste is de originele waarbij de rijkssubsidie gelijkelijk over alle aansluitcategorieën is verdeeld. Bij de tweede variant wordt de subsidie voor het grootste deel gelegd bij de kleinste aansluitingen”, aldus WEB-woordvoerder Pamela Paz namens de directie.

Als gevolg van de per 1 april van kracht geworden Wet elektriciteit en drinkwater BES wordt de rekening niet langer uitsluitend op het verbruik gebaseerd, maar moet er tevens voor de aansluiting een vast recht worden betaald. Hoe kleiner het gebruik, des te meer het vast recht van invloed is op de rekening. Dat leidt er toe dat die voor huishoudens met een kleine aansluiting met tientallen procenten stijgt. Dat kan worden voorkomen als de 2,3 miljoen dollar subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt benut om de kleinverbruikers te ontzien.

,,WEB heeft bij het verdelen van de subsidie geprobeerd de balans te zoeken tussen enerzijds de huishoudens en anderzijds de zakelijke klanten. Als zakelijke gebruikers hoge rekeningen krijgen zullen zij dit ook afwentelen op hun klanten. Het gaat om de balans tussen de huishoudens en de economie. De nieuwe structuur heeft ook voor de middel- en grootverbruikers negatieve gevolgen. Om die reden heeft WEB een evenwichtige verdeling voorgesteld met als uitgangspunt een zo hoog mogelijke demping van de effecten voor alle afnemers.”

De directie deelt de opvatting van minister Eric Wiebes dat met een andere verdeling van de subsidie de gevolgen voor de kleinverbruikers grotendeels kunnen worden verzacht, maar wijst er op dat in dat gevel de rekening voor middel- en grootverbruikers zoals bedrijven, hotels en overheidsdiensten omhoog gaat. ,,In onze tweede variant is de suggestie van de minister overgenomen. De aandeelhouder dient nu een besluit te nemen”, aldus Pamela Paz.

Mocht het Bestuurscollege er voor kiezen de kleinverbruikers te sparen, dan zal WEB accountmanagers inzetten om middel- en grootverbruikers te adviseren hoe zij hun elektriciteitsgebruik kunnen verminderen en te overleggen of het verstandig is een aansluiting met een kleinere capaciteit te nemen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo