Nieuws van Bonaire

UNICEF: blijvend aandacht voor kinderrechten BES

UNICEF: blijvend aandacht voor kinderrechten BES

Aandacht voor de kinderrechten in Caribisch Nederland is hard nodig, vindt UNICEF | Foto UNICEF

Den Haag – In het Jaarverslag 2017 van UNICEF Nederland wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan activiteiten ter versterking van de kinderrechten in Caribisch Nederland.

,,Net als vorig jaar hebben we extra aandacht besteed aan kinderen in Caribisch Nederland. Met de overheid en lokale organisaties werkten we het afgelopen jaar samen om kinderrechten op de Cariben verder te verbeteren. Voor docenten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontwikkelden we lesmateriaal over kinderrechten. Aan docenten van zeven basisscholen op Bonaire gaven we vijf kinderrechtentrainingen. In 2018 zetten we deze kinderrechtentrainingen voort om de kennis en begrip over kinderrechten te verdiepen.”

Ook droeg UNICEF Nederland bij aan de organisatie op Bonaire van een opvoedconferentie voor ruim honderd professionals. Dit jaar zal een vervolgconferentie op Curaçao worden georganiseerd. ,,Om kinderen spelenderwijs over hun rechten te leren startten we met een speciale editie van het Kinderrechtenfilmfestival, allereerst op Sint Eustatius.

Doordat kinderen actief met kinderrechten aan de slag gaan bij het maken van een film over een kinderrecht dat zij belangrijk vinden wordt het abstracte concept van de rechten van het kind veel toegankelijker gemaakt. In 2018 breiden we uit naar de andere vijf Caribische eilanden.”

Het kinderrechtenprogramma dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gesubsidieerd (258.000 euro in 2017) loopt op 30 juni af. Staatssecretaris Raymond Knops wacht de uitkomsten van een evaluatie af alvorens te besluiten over verlenging waarop de Tweede Kamer al heeft aangedrongen.

De organisatie kwam volop in actie nadat Sint Maarten getroffen werd door orkaan Irma. ,,Meteen na de ramp stuurde UNICEF Nederland noodhulpexperts om de nood onder kinderen te onderzoeken en waar mogelijk hulp op te zetten. In 2018 gaan noodhulpexperts op Sint Maarten scholen helpen beter voor te bereiden op rampen en zorgen dat kinderen de impact van de ramp psychisch kunnen verwerken. Hiervoor kregen we begin 2018 een bijdrage van de Nederlandse overheid (453.000 euro) en een toezegging van het Rode Kruis (750.000 euro)”, aldus het Jaarverslag.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo