Politiek & Bestuur

BC deed niks met Corporate Governance advies EKVD

PDB Leider Clark Abraham is kritisch over het financiële beleid van het BC. Foto: Archif BES-Reporter.
Clark Abraham

Voormalig gedeputeerde Abraham vroeg een uitgebreid advies over Corporate Governance, maar het BC heeft er niks mee gedaan. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Voormalig gedputeerde Clark Abraham (Democratische Partij) vroeg indertijd een uitgebreid advies aan advocatenkantoor VanEps, Kunneman en Van Doorne (EKVD) over de aanscherping en implementatie van de Code Corporate Governance, maar het Bestuurscollege wat daarna aantrad, deed er helemaal niks mee. Dat zegt Abraham in een gesprek met Bonaire.Nu.

Volgens Abraham heeft het huidige BC de kritiek op haar Corporate Governance beleid helemaal aan zichzelf te danken. “Tijdens mijn gedeputeerdeschap heb ik het voortouw genomen om EKVD naar onze Corporate Governance Code te kijken en daarover te adviseren”, zegt Abraham. Toen Abraham samen het het toenmalige BC naar huis werd gestuurd, heeft een volgend BC niets meer gedaan met de door EKVD uitgebrachte advies.

“Op 15 februari 2016 hebben wij naar aanleiding van onze eerdere rapportages samen met u (Abraham, Red.) en met de heer B. Elhage (UPB coryfee and adviseur van het toemalige BC, Red.) gesproken over de mogelijkheden om de corporate governance op Bonaire op een zo kort mogelijke termijn te optimaliseren. Bij dit gesprek was tevens aanwezig de heer J. Soliano, directeur van Bonaire Holding Maatschappij N.V. (“BHM”). Wij hebben naar aanleiding van dit gesprek een concept-plan van aanpak opgesteld. Dit concept-plan hebben wij met u besproken op 8 april 2016. Daarbij zijn van uw kant een aantal suggesties gedaan voor verdere invulling en uitwerking van dit plan”, schrijft EKVD in een rapport gedateerd op 16 april 2016, ofwel ruim 2 jaar geleden. Tot een nadere uitwerking en implementatie kwam het voorstel van EKVD met het vertrek van het toenmalig bestuurscollege niet meer.

Abraham had indertijd de oprichting van een speciale Corporate Governance entiteit voor ogen, die zou moeten toezien op de naleving van de regels van Good Governance.

Rocargo

“De op te richten entiteit zou tevens moeten functioneren als een soort ‘corporate governance waakhond’. Deze heeft zowel een toetsende als een adviserende en vormende taak”, vat EKVD de wensen van Abraham en het toenmalige BC samen.

“De CG-entiteit zou onafhankelijk moeten zijn. De entiteit zou de integriteit van het overheidshandelen moeten bevorderen. De entiteit moet ook voor (permanente) opleiding en begeleiding zorgen. Daarbij kan worden gedacht aan een systeem van certificering van commissarissen en toezichthouders en/of de organisatie. De CG-entiteit zou daarnaast kunnen ondersteunen bij het opstellen van profielen, statuten en reglementen”, staat in de samenvatting van het indertijd opgestelde advies te lezen.

Overigens geeft het advocatenkantoor ook aan dat een grondige revisie van de Code Corporate Governance op Bonaire wenselijk zou zijn. “Deze (code, Red.) dient hoognodig te worden geëvalueerd en aangepast. Ook de Subsidieverordening dient te worden gereviseerd en gemoderniseerd”, schreef EKVD aan Abraham.

Het niet nader uitwerken dan wel implementeren van een goede Corporate Governance is nu juist wat het huidige BC op lijkt te gaan breken, bijvoorbeeld in het geval van de benoeming van nieuwe comissarissen bij Bonaire International Airport (BIA).

Deel dit artikel

RocargoRocargo