Bonaire

Knops: geen rijksgarantie voor bouw sociale woningen op Bonaire

Foto: FCB.

huis fundashon cas boneriano

Een onlangs opgeknapt huisje in de wijk North Salinja | Foto: FCB.

Door René Zwart©

Den Haag – De regering voelt er niets voor de bouw van 500 betaalbare woningen op Bonaire mogelijk te maken door een garantstelling van 36 miljoen euro.

Dat kan worden opgemaakt uit de brief die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij reageert daarin op het idee Fundashon Cas Bonairiano (FCB) door middel van het fenomeen Maatschappelijk Financieren in staat te stellen in de nijpende behoefte aan sociale woningen te voldoen.

,,Alle opties vereisen een vorm van garantstelling door de overheid. Het openbaar lichaam mag conform art. 11 FinBES geen garanties verstrekken. Daarmee blijft in feite alleen een garantstelling door de Rijksoverheid over. Hoewel nieuwe risicoregelingen soms noodzakelijk zijn, wil het kabinet zoveel mogelijk terughoudendheid betrachten bij het aangaan van nieuwe garanties”, aldus de bewindsman. ,,Dit betekent dat het eventuele perspectief op een garantie zeer onwaarschijnlijk blijft, zolang niet alle opties zijn uitgeput. Dergelijke alternatieven zijn in mijn optiek nog aanwezig.” Knops voelt meer voor een scenario waarin een corporatie uit Europees Nederland de FCB ondersteunt op het gebied van volkshuisvesting. Hij heeft daarover zowel met de FCB als al met enkele corporaties gesproken.

De kwestie staat hoog op zijn agenda, verzekert de staatssecretaris: ,,De grote en dringende maatschappelijke behoefte aan sociale huisvesting op Bonaire vraagt om een adequate en werkbare oplossing die recht doet aan de urgentie van dit weerbarstige vraagstuk. De noodzaak tot voldoende sociale woningbouw is voor mij evident en de problematiek heb ik scherp op het netvlies. Met de huidige verkenning proberen we een oplossing voor het financieringsvraagstuk te vinden.”

Rocargo

Knops schrijft er veel waarde aan te hechten het vraagstuk van sociale huisvesting op Bonaire voor de langere termijn te kunnen regelen, maar benadrukt dat dit vooral ook afhangt van de houding van de lokale politiek: ,,Dat vraagt commitment van de eilandsraad en het bestuurscollege. Ook voor het oplossen van dit probleem zal gelden dat het belang van stabiel lokaal openbaar bestuur een absolute voorwaarde zal zijn bij de verdere uitwerking van een oplossing.”

De bewindsman voegt er een tweede ‘waarschuwing’ aan toe: ,,Dit onderwerp dient wat mij betreft zeker terug te komen in het door het bestuurscollege toegezegde breed gedragen actieplan.”

Deel dit artikel