Bonaire

Eerste stap gezet naar verbetering huisvesting SGB

Een blik op de nieuwe gymzaal, met de door SGB aangeschafte toestellen en apparaten.

Afgelopen vrijdag was de officiële opening van de gymzalen van de Scholengemeenschap Bonaire. Dit gebeurde onder toeziend oog van Dhr. Oleana (afdelingshoofd RCN-OCW), Dhr. Cecilia (OLB, gedeputeerde S&Z) en Dhr. Van Efferink (algemeen directeur SGB). De gymzalen waren op 20 oktober 2017 opgeleverd en in gebruik genomen door de school.

Met dit project is de eerste stap naar verbetering van nieuwe huisvesting SGB gezet. En er staan nog drie huisvestingsprojecten voor de SGB op stapel:

  1. Uitbreiding Liseo op de kaya Amsterdam, zodat hier de mavo, havo en het vwo gehuisvest kunnen worden. Deze uitbreiding wordt schooljaar 2018-2019 in gebruik genomen.
  2. Nieuwbouw van het mbo wordt medio 2021/2022 in gebruik genomen.
  3. Nieuwbouw van het vmbo en Speciale Leerplaatsen zal medio 2022 in gebruik genomen worden.

SGB Kaya Frater Odulfinus

Het nieuwe masterplan voor de SGB heeft een heldere en overzichtelijke verdeling van doelgroepen, waarbij elke doelgroep zijn eigen gebouw heeft.

Vier projecten

Deze 4 projecten voor de SGB  zijn onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan voor Bonaire, dat door het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gezamenlijk wordt gefinancierd. Het Rijksvastgoedbedrijf coördineert namens OCW de uitvoering van de verschillende projecten die onderdeel vormen van dit plan.

Het ontwerp gymzalen is van Streefkerk Architects & Consultants in samenwerking met DMV Architecten. VOF Haafkes Bonaire heeft de gymzalen gerealiseerd.

De architect van het Liseo en het MBO is Jacobs Architekten in samenwerking met atelier PRO. VOF Haafkes Bonaire is bezig met de realisatie van het Liseo.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo