Bonaire

PCN richt Participatiemaatschappij Caribisch Nederland op

PCN richt Participatiemaatschappij Caribisch Nederland op

Voorzitter Harald Linkels en vice voorzitter Valdemar Marcha hebben vandaag op het kantoor van Notaris Kenneth Arends de oprichtingsakte voor de Participatiemaatschappij Caribisch Nederland getekend.

Kralendijk- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft vandaag op het kantoor van Notaris Kenneth Arends de Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN) opgericht. Via de participatiemaatschappij wil PCN haar lokale beleggingen nader vorm geven.

“Wij hebben er uit strategische overwegingen voor gekozen een lokaal beleggingsvehicel op te richten”, aldus PCN voorzitter Harald Linkels. Middels PMCN kunnen wij objecten aankopen en, indien die situatie zich zou voordoen, ook participeren in bijvoorbeeld bedrijven om rendement te maken. Volgens de PCN-voorzitter is het pensioenfonds al geruime tijd bezig met de voorbereidingen om te komen tot lokale beleggingen. Hiervoor werd door het bestuur van PCN eerder een lokaal beleggingsbeleid vastgesteld.

“Sinds de oprichting is het totale kapitaal van de het pensioenfonds in het buitenland belegd. PCN kent, in tegenstelling tot onze collegafondsen zoals het Algemeen Pensioenfonds Curaçao, Algemeen Pensioenfonds van St. Maarten (APS) en het Algemeen Pensioenfonds van Aruba (APFA), geen verplichting om lokaal te investeren”, zegt Linkels. De PCN-voorzitter zegt dat er toch goede redenen zijn om ook lokaal een deel van het kapitaal te beleggen.

“Wij zien bij onze collega-fondsen dat lokale beleggingen wel degelijk waarde toevoegen aan de totale rendementen en dat rendementen op lokale beleggingen niet altijd meebewegen met de international beleggingen”, aldus Linkels. Vooral in tijden van economische volatiliteit wordt gezien dat lokale beleggingen vrij stabiel blijven renderen.

Linkels zegt dat PCN er naar streeft lokale beleggingen tot stand te doen komen die enerzijds een goed rendement opleveren, maar anderzijds ook maatschappelijk relevant zijn. “Als je enerzijds een goed rendement kan maken, terwijl de investeringen ook nog eens bijdragen aan de economische ontwikkeling van de eilanden waar onze deelnemers wonen en werken, dan heb je natuurlijk het beste van beide werelden”, aldus Linkels.

Linkels zegt dat het fonds op niet al te lange termijn meer bekend zal maken over de eerste lokale investeringen waartoe het fonds besloten heeft. In eerste instantie zal niet meer dan ongeveer 8% van het kapitaal van PCN lokaal worden belegd. PCN heeft op dit moment ongeveer 390 miljoen dollar aan beleggingen. Het fonds belegt ruwweg 65% van haar kapitaal in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties en ongeveer 35% in aandelen. Over het jaar 2017 heeft PCN een rendement van meer dan 13% behaald, wat mag worden aangemerkt als erg hoog.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo