Bonaire

Stoppen met Styrofoam?!

Boneiru Duradero is een aantal weken geleden gestart met een korte enquête over het gebruik van Styrofoam food containers op Bonaire. Zoals bij veel maatschappelijke problemen is de publieke opinie heel belangrijk om verandering teweeg te brengen.

Inmiddels hebben 400 personen de online enquête ingevuld en de resultaten zijn als volgt:

99% van de respondenten ofwel 398 personen, zijn het eens met het standpunt dat we op Bonaire moeten stoppen met het gebruik van Styrofoam food containers.

Boneiru Duradero weet dat duurzame alternatieven vaak duurder zijn dan milieuonvriendelijke producten, zoals Styrofoam. Dit is voor veel restaurants een reden om gebruik te maken van goedkope verpakkingsmaterialen, die slecht zijn voor ons milieu. Daarom wil Boneiru Duradero ook graag weten of de consument bereid is om meer te betalen voor een take-out maaltijd in een duurzame food container. Op deze vraag werd als volgt geantwoord door de 400 respondenten:

50.6 % ofwel 204 personen, zijn bereid om USD 1,- extra te betalen

7.5 % ofwel 30 personen, zijn bereid om USD 75 cent extra te betalen

27.9 % ofwel 112 personen, zijn bereid om USD 50 cent extra te betalen

10.7% ofwel 43 personen, zijn bereid om USD 25 cent extra te betalen

*Slechts 3.3% ofwel 11 personen willen niets extra betalen

49.5% van de respondenten die hebben meegewerkt aan de online enquête van Boneiru Duradero, zijn inwoners van Bonaire en 50.5 % van de respondenten zijn toerist. Het (gewogen) gemiddelde wijst uit dat inwoners en toeristen bereid zijn om USD 75 cent extra te betalen voor een maaltijd in een duurzame food container.

Boneiru Duradero hoopt op minimaal 500 ingevulde enquêtes en wil vragen om uw medewerking. Bezoek Boneiru Duradero Portal op Facebook en vul de enquête in. Het duurt slechts 1 minuut!

of klik hier voor de Link enquête

Deel dit artikel