Bonaire

Sleutel tot succes ligt bij ons op Bonaire!

Nieuw bestuur

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) heeft in haar eerste bestuursvergadering van het jaar 2018 een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter gekozen. Tot voorzitter is opnieuw de heer H.H.M. Groot verkozen, tot vice-voorzitter is de heer H.J.L. Schoffelen verkozen. De rest van het bestuur van de KvK voor dit jaar bestaat uit de volgende leden: de heren E.L. Piar, T. Verheul en mevrouw N.S. Den Heyer en Directeur/Secretaris D.V. ter Burg

Focus voor 2018

Uitvoeringsplannen zullen de focus zijn van de KvK in 2018. Een plan dat concreet aangeeft wat er gedaan moet worden om de gemeenschap vitaler te maken en te zorgen voor een positieve economische impact. Al veel te lang worden er alleen maar onderzoeken gedaan en rapporten gepubliceerd, zonder daar concrete opvolging aan te geven. De KvK kan dit echter niet alleen, zij zal al haar ketenpartners erbij proberen te betrekken.

Een van de voornaamste ketenpartners op dit moment is het nieuwe Nederlandse kabinet, dat heeft aangegeven open te staan voor samenwerking en investering op Bonaire. Voorwaarden zijn goed en betrouwbaar bestuur en concrete plannen die uitvoerbaar zijn en die breed worden gedragen. Op het eerste (goed en betrouwbaar bestuur) heeft de KvK niet of nauwelijks invloed, op het tweede wel. De sleutel tot succes ligt echter niet in Den Haag, die lag en ligt nog altijd hier op het eiland.

Eén van de prioriteiten voor de KvK is nog altijd een vernieuwde versie van het masterplan voor het eiland. Zeker nu er een concreet en uitvoerbaar Strategisch Masterplan voor toerisme (STMP) is gemaakt, dient er een bovenliggend masterplan te komen. Dit plan moet in lijn liggen met de praktische uitkomsten uit het STMP. De gekozen weg van de “Blue Destination” kan hier uitstekend als leidraad worden gebruikt. Dit praktisch en uitvoerbaar plan kan de richting van het eiland zijn voor de komende jaren. Dit is de eerste keer dat Bonaire een plan heeft zoals dit, geschreven door een gerenommeerd instituut met uiterst capabele onderzoekers met verstand van zaken. De KvK dringt er bij het bestuurscollege dan ook op aan om haast te maken met het accorderen van dit toeristisch plan.

Rocargo

Bezorgdheid over recente ontwikkelingen

De KvK ziet met lede ogen aan dat het huidige bestuurscollege op enkele kwetsbare plekken van de economie onbegrijpelijke beslissingen neemt of juist niet neemt. Te denken valt hier aan de situatie rondom de subsidies aan sociale en economische instellingen (ook de stichting die onder de KvK valt, belast met het stimuleren van economische ontwikkeling, wordt hard getroffen met een korting van bijna 40%), de perikelen rondom de directie van de BIA en het niet verlengen van het contract van de directeur van de TCB. De meest essentiële sectoren van onze economie, (waarvan de BIA en de TCB ook nog eens aantoonbaar verbeteringen hebben laten zien onder de leiding van beide directeuren) worden op deze manier aangepakt. Dat is in de ogen van de KvK niet alleen onverstandig, het geeft ook nog eens een totaal verkeerd beeld aan de investeerders en aan de Nederlandse overheid, omdat het direct inhakt op het vertrouwen en de transparantie voor de toekomst.

Deel dit artikel