Bonaire

Statia (MPB) met vragen over TCB en Strategisch toerismeplan

Statia wil de stand van zaken weten als het gaat om de benoeming van een statutair directeur en de behandeling van het materplan voor de verdere ontwikkeling van het toerisme.
joselito statia

Statia wil de stand van zaken weten als het gaat om de benoeming van een statutair directeur en de behandeling van het materplan voor de verdere ontwikkeling van het toerisme.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Fractieleider van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) heeft namens de MPB-fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Ibi Martis als het gaat over de Tourism Corporation Bonaire (TCB). Zo wil Statia onder andere weten hoe het staat met de benoeming van de statutair directeur van het toeristenbureau en hoe het staat met de behandeling in de eilandsraad van het strategische ontwikkelingsplan dat door TCB aan de eilandsraad is aangeboden.

“Kunt u uitleggen waarom het BC geen beslissing heeft genomen over verlenging van de aanstelling van de huidige statutair directeur (Maurice Adriaens, red.) terwijl er een positief advies ligt van zowel de Raad van Commissarissen als van de Bonaire Holding Maatschappij?”, vraagt Statia in zijn brief aan gedeputeerde Martis. Volgens Statia kan het geen twijfel leiden dat het nemen van die beslissing, voor een organisatie als de TCB, van groot belang is.

Ook wil Statia van het bestuurscollege weten of zij voornemens is Adriaens opnieuw aan te stellen als statutair directeur van de organisatie of niet. Statia zegt graag te vernemen wanneer het BC denkt de beslissing over de aanstelling van Adriaens te nemen. Ook zegt Statia te willen weten, in het geval het BC niet over zou willen gaan tot een verlening van het contract van Adriaens als directeur, wat daar de achterliggende reden voor is.

Daarnaast wil Statia weten hoe het staat met de behandeling van het Strategisch Masterplan voor de verdere ontwikkeling van het toerisme. Volgens Statia is het bewuste plan al op 5 januari is aangeboden aan de Eilandsraad. Statia wil graag vernemen van het bestuurscollege wanneer zij denkt een standpunt over het plan in te gaan nemen. Ook wil Statia weten of het BC van plan is het masterplan integraal in te voeren. Ook wil Statia weten het BC weten wanneer het plan in de Eilandsraad behandeld zal worden.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo