Bonaire

Reclamebeleid in voorbereiding

Kralendijk – Om te voorkomen dat het aanzicht van het eiland kwaliteit verliest en/of om de kwaliteit terug te brengen is het Openbaar Lichaam Bonaire bezig met het voorbereiden van reclamebeleid. Daarin wordt zowel een visie neergelegd op reclame uitingen in de openbare ruimte als bedrijfsreclame op of bij gebouwen. Onder de term ‘bedrijf’ vallen alle activiteiten waarvoor aandacht wordt gegeven aan reclame of naamsbekendheid. Te denken valt aan een beroep, dienst(verlening), kantoor, winkel, horeca, hotel, appartementencomplex of maatschappelijke instelling

De afgelopen tijd verschijnen steeds meer reclameborden in de openbare ruimte. Een ongecontroleerde toename aan reclame-uitingen leidt tot ontsiering van het straatbeeld en heeft daarmee invloed op de beleving van het eiland. Daarnaast kan het ook verkeersonveilige situaties veroorzaken. Er is dan ook behoefte aan duidelijkheid wat wel en niet gewenst is en toegestaan kan worden.

Dit zijn zaken die we niet willen voor Bonaire, een eiland dat bekend staat om haar schoonheid en door de jaren heen steeds meer bewoners en bezoekers krijgt. Het zou mooi zijn dat met het toenemend aantal bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen de veiligheid gewaarborgd blijft en het straatbeeld opgeruimd en aantrekkelijk blijft. Als reclame op een harmonische wijze ingepast wordt in zijn omgeving kan het juist een positief effect hebben op die omgeving. Het kan bijdragen aan de verlevendiging van het straatbeeld en de dynamiek van de stad accentueren.

Eind september is er gestart met bijeenkomsten voor stakeholders, betrokkenen en publiek om in overleg tot een breed gedragen beleid te kunnen komen. Met een duidelijk beleid in handen zal de overheid vergunningaanvragen om reclame-uitingen efficiënter kunnen afhandelen. Tevens zal er een traject ingeslagen worden om ongewenste niet-vergunde situaties op te ruimen.

In dit kader zal de conceptnota Reclamebeleid ter inzage gelegd worden van 2 tot en met 31 oktober 2017 bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, afdeling Beleid & Projecten, Kaya Amsterdam 21. Iedereen kan de nota komen inzien op kantoordagen tussen 9.00 en 12.00uur. De conceptnota zal tevens digitaal beschikbaar zijn op www.bonairegov.com/reclamebeleid. Vragen en reacties kunnen per e-mail ingezonden worden op emailadres reclamebeleid@bonairegov.com

Deel dit artikel