Bonaire

Samenwerking, ook in de zorg na het overlijden

Kralendijk – Dokters zorgen voor hun zieke patiënten, helpen ze ziekten te overwinnen en pijn en andere symptomen te verlichten. Maar ook als de patiënt overleden is komt de dokter in actie om vast te stellen of iemand echt overleden is. Als een patiënt overlijdt na een langdurig ziekbed dan is de doodsoorzaak vaak heel duidelijk. Maar als iemand overleden aangetroffen wordt, of om het leven komt bij een ongeval of misschien als gevolg van geweld, dan is het zaak heel goed te kijken naar de doodsoorzaak. In dat geval komt de schouwarts in actie. Deze artsen hebben speciale kennis en ervaring om goed te bekijken of het overlijden te verwachten was of dat er nader onderzoek nodig is. Vaak komt de afdeling forensische opsporing van de politie daar ook bij in actie. Na zo’n niet-natuurlijk overlijden wordt het lijk in beslag genomen en autopsie wordt gedaan door een patholoog anatoom of een schouwarts.

Rocargo

Op 2 september hebben de schouwartsen, op initiatief van de Afdeling Publieke Gezondheid, zich samen met vele andere collega’s en de officieren van justitie nader verdiept in de gang van zaken op Bonaire, de dilemma’s bij het vaststellen van een natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden, en hoe daarin zo goed mogelijk samen te werken.

Zij deden dat in een workshop onder inspirerende leiding van Prof. Dr. Mr. Wilma Duijst, forensisch arts, plaatsvervangend rechter en bijzonder hoogleraar Forensische geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Voor de schouwartsen was dit onderdeel van een tweedaagse training om zich nader te verdiepen in de problemen en dilemma’s rond het vaststellen van de doodsoorzaak en andere vragen na het overlijden. Door goede afspraken te maken tussen artsen, justitie en politie kan het vaststellen van natuurlijk of niet natuurlijk overlijden en het eventueel nader onderzoek naar de doodsoorzaak beter verlopen. Op die manier kunnen de nabestaanden ook sneller weten waar ze aan toe zijn en hun geliefde naar de laatste rustplaats geleiden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo