Bonaire

Coalitie Bonaire wil Bureau Constitutionele Zaken

Het bestuurscollege wil, op grond van het coalitieakkoord, serieus werk gaan maken van de constitutionele zaken.
Koalishon nobo

Het bestuurscollege wil, op grond van het coalitieakkoord, serieus werk gaan maken van de constitutionele zaken. Op de foto enkele ondertekenaars van het akkoord (vlnr) eilandsraadslid Jeanoushka Raphaela, gedeputeerde Clark Abraham, MPB-leider Elvis Tjin-Asjoe en MPB fractievoorzitter Desirée Coffie.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De coalitie gevormd door de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), DP-lid en partijvoorzitter Michael Pieters en de onafhankelijke fractie van Jeanoushka Raphaela wil serieus werk gaan maken van hetgeen zij omschrijven als ‘constitutionele zaken’.

Uit het coalitieakkoord valt af te leiden dat het eiland zich nadrukkelijker op de kaart wil gaan zetten binnen zowel Nederland, het Koningkrijk als de regio. Daarnaast wil zij werk maken van zaken die nog niet zijn ingevuld dan wel naar tevredenheid zijn afgerond als het gaat om de status van Openbaar Lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel.

In dat kader wil de coalitie dat het Openbaar Lichaam een eigen bureau krijgt dat zich bezig houdt met constitutionele zaken en met de vertegenwoordiging in zowel Nederland als de Europese Unie. Daarnaast moet het Bureau Constitutionele Zaken het door het Openbaar Lichaam te volgen beleid uit gaan stippelen als het gaat om de relatie met Nederland, de EU, de andere eilanden binnen het Koninkrijk en de eigen Caribische regio.

Hoewel de coalitie, door in te stemmen met de verankering van de status van Openbaar Lichaam in de Nederlandse grondwet, de nodige verwijten over zich heen kreeg van hen die tegen dit idee zijn, staat in het op 19 mei 2017 getekende Coalitieakkoord letterlijk te lezen dat de coalitie aan wil sturen op opname van het eiland bij de Verenigde Naties in de lijst met gebieden die zichzelf niet besturen.

Rocargo

De coalitie heeft echter nog meer wensen. Zo wil zij dat er onverkort uitvoering gegeven gaat worden aan rapporten en adviezen die reeds zijn opgesteld, als het gaat om Bonaire als onderdeel van Nederland. Gewezen wordt in dit licht op de aanbevelingen van de zogenaamde Commissie Spies die onderzoek deed naar de vijf jaren dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu onderdeel vormen van het Nederlandse Staatsbestel. Het rapport Spies gaf, kort samengevat, aan dat de verwachtingen bij de eilandsbewoners over een directe band met Nederland nog onvoldoende waar waren gemaakt en op vele terreinen zaken beter zouden kunnen.

Ook verwijst de coalitie naar het rapport dat door adviesbureau Ideeversa is opgesteld. Dat rapport berekende onder andere dat de openbare Lichamen een groter bedrag aan zogenaamde ‘vrije uitkering’ zouden moeten ontvangen om de taken die zij hebben, fatsoenlijk uit te kunnen voeren.

Met de inrichting van een Bureau Constitutionele Zaken wil het Openbaar Lichaam voorkomen dat het alleen blijft bij praten, en er concreet gewerkt gaat worden aan een betere en sterkere positie van het eiland binnen Nederland als daarbuiten.

“Er is door verschillende opeenvolgende bestuurscolleges heel veel geroepen”, zegt gedeputeerde Clark Abraham. Ook de eilandsraad toont zich volgens hem regelmatig kritisch over vele zaken. “Het is wel van belang dat wij als Bonaire zaken nadrukkelijk op de agenda zetten en zorgen dat zaken daadwerkelijk in beweging komen”, aldus Abraham.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo