Bonaire

Onze Lora is onze trots

Kralendijk – Bonaire is trots op zijn lora. Deze zeldzame papegaai komt alleen voor op ons eiland en op sommige plekken in Venezuela. Verder nergens anders ter wereld.

En dat maakt de lora specialer dan bijvoorbeeld de flamingo. Geen wonder dat zelfs op de ambtsketen van de gezaghebber de lora is afgebeeld!

De lora is al sinds 1952 wettelijk beschermd. Toen nog door de Antilliaanse wetgeving. Inmiddels wordt de lora beschermd door verdragen, nationale- en eilandelijke wetten. Het is verboden om lora’s te vangen, te doden, te verkopen en in gevangenschap te houden. Ook de nesten en eieren moeten met rust worden gelaten. 

In 2002 heeft de overheid van Bonaire alle lora’s in gevangenschap geringd en geregistreerd. Dat was een eenmalige actie. Meer dan 620 papegaaien, die als huisdier werden gehouden, werden geringd. De wilde populatie werd in die tijd geschat op ongeveer 400 vogels. Vanaf dat moment zijn alle lora’s zonder ring die als huisdier worden gehouden als illegaal herkenbaar. Op overtreding van de wet staan zware straffen. Wanneer een lora opzettelijk wordt gevangen of gedood is dat geen overtreding, maar een misdrijf.

Niet iedereen is even blij met de papegaaien. Als de lora’s honger hebben, willen ze wel vruchtbomen plunderen. Dit tot groot verdriet van de eigenaren. Om ervoor te zorgen dat de papegaaien meer eten in de natuur kunnen vinden, zijn herbebossingprojecten opgezet. Het gaat daarbij om inheemse bomen die vruchten dragen, zoals de kalbas, wayaká, oliba, pal’i sia en shimaruku. Uiteindelijk zullen 20.000 bomen worden aangeplant op tien verschillende plekken! Deze projecten worden gefinancierd uit gelden die de Nederlandse regering hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Voor meer informatie over de lora: www.salbanoslora.info of www.echobonaire.org

Voor meer informatie over herbebossing: Facebook @NTBDN

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo