Geen categorie

Commissie van Wijzen start onderzoek derde week juli

Openbaar lichaam logo

Conform de gemaakte afspraken tussen het Bestuurscollege Sint Eustatius en de secretaris-generaal van het ministerie van BZK zal een Commissie van Wijzen, bestaande uit de heer Franssen en de heer Refunjol, onderzoek gaan doen naar het functioneren van het openbaar lichaam Sint Eustatius. Onze Commissie zal meerdere keren het eiland bezoeken om gesprekken te voeren met belanghebbenden binnen het openbaar bestuur en daarbuiten. Graag wil de Commissie u laten weten dat het eerste bezoek plaatsvindt van 13 juli tot en met 21 juli. Aan de voorbereiding van het programma wordt hard gewerkt.

De Commissie stuurt binnenkort een persoonlijke uitnodiging aan direct betrokkenen om hen uit te nodigen in gesprek te gaan. Dit neemt niet weg dat de Commissie graag eenieder wil ontvangen en spreken die daartoe de behoefte heeft. Daarom zal de nodige flexibiliteit in het programma worden ingebouwd. Op korte termijn wordt publiek gemaakt op welke wijze geïnteresseerden zich hiervoor bij de Commissie kunnen aanmelden. De gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk van aard.

De Commissie verwacht uiteindelijk in september een rapport met haar bevindingen uit te kunnen brengen.

Deel dit artikel