Economie

BBE bezorgd over gebrek daadkracht inzake luchtverbinding

De Bonaire Business en Employers Association zegt verontrust te zijn over het gebrek aan daadkracht als het gaat om het zeker stellen van de luchtverbingen met vooral Curaçao en Bonaire. Foto: Harald Linkels

De Bonaire Business en Employers Association zegt verontrust te zijn over het gebrek aan daadkracht als het gaat om het zeker stellen van de luchtverbingen met vooral Curaçao en Bonaire. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- De Bonaire Business en Employers association (BBE) is zeer verontrust over gebrek aan daadkracht bij de overheden als het gaat om het faciliteren van private initiatieven om luchtvaartverbindingen tussen Bonaire en Curaçao en Bonaire en Aruba te verbeteren en te waarborgen. Dat stelt zij vandaag in een schrijven aan de media ondertekend door haar voorzitter, Anja Romeijnders.

“BBE is van mening dat de overheid, zowel op eilandelijk, als Rijksniveau tekort schiet in haar faciliterende rol voor private initiatieven op deze markt. Hierdoor is de isolatie van Bonaire wat betreft de luchtverbinding met deze twee eilanden, en daarmee de rest van de wereld voor veel ondernemers, inwoners en bezoekers een feit”, zegt Romeijnders. De vereniging wijst nog maar eens op de beperkte capaciteit van Divi Divi Air en het zeer ongunstige schema van luchtvaartmaatschappij InselAir. De BBE zegt dat het aanbod aan vluchten bij lange na niet voldoet aan de vraag. Daarnaast wijst zij er ook op dat InselAir het schema vaak niet vliegt zoals zij van tevoren op papier wel zegt te hebben.

Romeijnders zegt dat de overheid nauwelijks tot niet reageert op uitnodiging en aansporingen van de werkgeversvereniging. “BBE kaart al meer dan anderhalf jaar tijdens ieder overleg met vertegenwoordigers van het Bestuurscollege van Bonaire, verschillende Ministeries, Staatssecretarissen, Ministers en de Rijksvertegenwoordiger het belang van de luchtverbindingen tussen Bonaire, Curaçao en Aruba aan” aldus Romeijnders in haar schrijven.

Ook schrijft zij: “Op 26 januari 2017 is aan de Ministeries van BZK, I&M, EZ, de vaste Kamercommissie voor Koninkrijkszaken, het volledige Bestuurscollege en de Rijksvertegenwoordiger een dringende oproep tot samenwerking van lokale en Rijksoverheid en private sector voor veilige en betrouwbare luchtverbindingen gestuurd. Later hebben we deze ook gedeeld met de Eilandsraad van Bonaire, en hebben wij ons pleit mogen toelichten tijdens een bijzondere Eilandsraadvergadering. Tot op heden heeft geen enkele geadresseerde formeel en inhoudelijk hierop gereageerd”, aldus Romeijnders.

De voorzitter zegt dat de organisatie, ook na het versturen van een herinnering op 6 februari jl, na bijna 3 maanden na versturing van de eerste brief, geen reactie heeft mogen ontvangen.”

Romeijnders stelt dat er naar verluid meerdere private initiatieven die zouden kunnen leiden tot de oprichting van een op Bonaire gevestigde luchtvaartmaatschappij, die de verbinding tussen Bonaire en Aruba en Curaçao als kernactiviteit heeft. Naar de mening van de BBE zal er, zolang de publieke sector een ‘verdeel en heers’ beleid blijft voeren en niet communiceert met de verenigde private sector geen duidelijkheid komen over de hindernissen waartegen deze ondernemers aanlopen. “Dit overleg is een belangrijke voorwaarde om te komen tot beleid, en uitvoering van beleid, zodat deze hindernissen kunnen worden opgeheven of dragelijk worden gemaakt”, zo vervolgt Romeijnders haar betoog.

Romeijnders zegt te benadrukken dat de BBE niet heeft gepleit voor financiering door de overheid van private initiatieven, doch dat de vereniging wel verwacht dat de overheid zich inspant om private initiatieven te faciliteren. Romijnders stelt dat de onbereikbaarheid van het eiland een diepe impact heeft op de samenleving en iedereen raakt: zakenreizigers, mensen die voor medische redenen naar het buitenland moeten, mensen die familie bezoeken en toeristen die van Curaçao en Aruba naar Bonaire willen reizen.

Ook het gebrek aan communicatie over de vordering met het dossier van de airlift steekt de BBE. “Wat betreft het lokale bestuur moeten wij uit de pers vernemen dat er een ‘airlift comité’ zou bestaan, dat werkt aan oplossingen. Jammer genoeg wordt de gedeelde informatie nooit concreter dan die mededeling en wordt er nu al week op week aangekondigd dat er meer informatie aankomt” zo schrijft de BBE-voorzitter.

Rocargo

Romeijnders zegt te hopen dat het niet zo is dat het eiland volledig geïsoleerd moet raken alvorens belangrijk overleg van de overheid over de problematiek op gang komt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo