Onderwijs

Cursus archiefbeleid en -beheer

Veel belangstelling en enthousiasme bij deelnemers

Kralendijk    Elf medewerkers van verschillende overheids- en particuliere instanties hebben vorige week aan een basiscursus archiefbeleid en –beheer deelgenomen. Twee functionarissen van het Nationaal Archief in Nederland, Gerrit de Bruin en Gabriëlle Beentjes hebben de cursus gegeven die op alle drie eilanden van Caribisch Nederland werd georganiseerd. Het doel van de cursus is om de basiskennis en –vaardigheden van de deelnemers op het gebied van collectief beleid en beheer te vergroten.

Op initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en met behulp van het Departement van OCW van de RCN, heeft het Nationaal Archief in 2016 een ‘fact finding mission’ gehouden op elk van de eilanden, om een analyse te maken van wat de behoeftes en wensen waren op het gebied van archiefbeleid en –beheer. Dit resulteerde in een opleidingsplan voor de eilanden met twee cursussen: een cursus archiefconservering en een cursus archivistiek.

Tijdens de eerste cursus archiefconservering werd de basiskennis behandeld die nodig is voor fysiek archiefbeleid en –beheer. De deelnemers hebben onder andere de FUHIKUBO, het SKAL-museum en de Openbare Bibliotheek bezocht. Als eindtaak moesten de deelnemers een collectieplan maken, waarvoor ze gebruik hebben gemaakt van de methodes die gedurende de cursus werden behandeld.

In de tweede cursus die diepgaander is en die in de loop van het jaar gegeven wordt, leren de deelnemers wat actief conserveren is, m.n. het stabiliseren van beschadigde documenten. De cursus archivistiek richt zich op het leren werken met een complete en duurzame archiveringsmethode op basis van internationale normen.

Een belangrijk speerpunt van de vijf cursusdagen was het ontwikkelen van een netwerk van nauwe samenwerking tussen de openbare lichamen.    

Mevrouw Gianni van den Heuvel, adviseur van gedeputeerde Nina den Heyer heeft de certificaten aan de cursisten uitgereikt.

Op de foto: de cursisten, de docenten en dhr Sedney Marten van de OCW. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo