BES Eilanden

Wetwijziging regelt AOV-partnertoeslag

Wetwijziging regelt  AOV-partnertoeslag

Op 1 januari 2017 zijn er enkele wetswijzigingen doorgevoerd voor de AOV-partnertoeslag. Dit betekent dat iedereen die een AOV-pensioen ontvangt en getrouwd is met een jongere partner mogelijk aanspraak kan maken op een AOV-partnertoeslag.

Als het inkomen van de AOV-gerechtigde en zijn of haar jongere partner samen jaarlijks  lager is dan 12.921 USD op Bonaire, op Saba 15.503 USD of op Sint Eustatius 15.828 USD, dan kan een partnertoeslag worden aangevraagd.

Hierbij zijn twee situaties mogelijk. Bij een gezamenlijk jaarinkomen lager dan 7.670 USD (Bonaire), 9.190 USD (Saba) of 9.399 USD (Sint Eustatius) kan er mogelijk een volledige partnertoeslag worden verstrekt. Als het gezamenlijk jaarinkomen tussen de 7.670 USD en 12.921 USD (Bonaire), 9.190 USD en 15.503 USD (Saba) of 9.399 USD en 15.828 USD (Statia) ligt, kan er mogelijk een gedeeltelijke partnertoeslag worden verstrekt.

Het  maximale bedrag dat men per maand aan partnertoeslag kan ontvangen is voor Bonaire 404 USD, voor Sint Eustatius USD 495 en voor Saba USD 485. Hieronder volgt een voorbeeld hoe de hoogte van de partnertoeslag wordt berekend.

Voorbeeld maximale partnertoeslag (Bonaire)
U ontvangt een AOV-pensioen van 300 USD per maand. Uw partner heeft geen inkomen.   Uw gezamenlijke jaarinkomen is in totaal 3.900 USD. Dit valt onder de grens van 7.670 USD, daarom kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een volledige maandelijkse partnertoeslag van 404 USD.

Voorbeeld gedeeltelijke partnertoeslag (Bonaire)
U ontvangt 590 USD aan AOV-pensioen per maand. Uw partner heeft 100 USD aan overig inkomen. Uw gezamenlijke jaarinkomen is in totaal 8.870 USD. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke partnertoeslag. In dit geval gaat het dan om 304 USD per maand.

De hoogte van de partnertoeslag is ook afhankelijk van het aantal verzekerde jaren van de jongere partner. Voor elk jaar dat de jongere partner van de AOV-gerechtigde buiten Bonaire, Sint Eustatius of Saba woonde of werkte, wordt er 2 procent korting toegepast op de hoogte van de partnertoeslag.

In december hebben alle AOV-gerechtigden in Caribisch Nederland die mogelijk aanspraak kunnen maken op de partnertoeslag een brief met een aanvraagformulier ontvangen. Hen is gevraagd het aanvraagformulier volledig in te vullen en aan te vullen met een kopie van legitimatiebewijs van beide personen. Om de verstrekte gegevens te kunnen verifiëren wordt gevraagd om een bewijsstuk van de bankgegevens en van de inkomsten.. De RCN Unit SZW organiseert extra spreekuren om te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier of om meer informatie te geven.

De speciale spreekuren op Bonaire zijn op de hieronder vermelde dagen van 14:00 uur tot 16:00 uur bij het kantoor van SZW, Centrumgebied:

Rocargo

Op Saba en Sint Eustatius kan men tijdens openingstijden het kantoor van SZW bezoeken.

Mocht u geen brief hebben ontvangen en een AOV-gerechtigde zijn met een jongere partner, dan kunt u contact opnemen met SZW.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo