Economie

Clark Abraham (PDB): Inwoners Bonaire komen er bekaaid van af

Abraham: bewoners Bonaire komen er bekaaid van af

Volgens Abraham dragen inwoners van Bonaire gemiddeld 6000 dollar bij aan de Rijkskas, maar komt er maar zo’n 1400 dollar per inwoner terug middels de vrije uitkering.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De inwoners van Bonaire komen er, in vergelijking met de inwoners van de twee kleinere BES-eilanden en zeker in vergelijking met de inwoners van het Europese deel van Nederland, maar bekaaid van af. Dat is de stellige overtuiging van politicus Clark Abraham. Abraham slaat niet zomaar een slag in de lucht met zijn stellingen. Het gezicht van de rode partij, die momenteel in de oppositie zit, weet zijn stellingen met concrete cijfers te onderbouwen. Volgens Abraham schuilt het probleem vooral in de zogenaamde ‘vrije uitkering’, ofwel het budget dat de eilanden krijgen toebedeeld door Den Haag om lokale taken uit te voeren.

Gemiddelde burger draagt 6000 dollar bij aan Rijkskas
Berekeningen waarover Abraham beschikt wijzen uit dat Bonaire uit de vrije uitkering per inwoner maar zo’n 1.400 dollar per jaar ontvangt, terwijl deze gemiddeld wel zo’n 6000 dollar opbrengt aan Rijksbelastingen. Dat is echter niet het enige probleem wat Abraham ziet. “In Nederland is het uitgangspunt dat een gemeente rond de éénzesde van haar eigen budget opbrengt. De rest wordt aangevuld door het Rijk. In het geval van Bonaire, dat zo’n 15 miljoen aan lokale belastingen int, zou dat betekenen dat het totale budget van het Openbaar Lichaam rond de 90 miljoen dollar zou moeten bedragen. In werkelijkheid is het totale budget van het eiland maar zo’n 42 miljoen dollar per jaar”

Lokale belastingen brengen maar weinig op
Volgens Abraham is nog erger het feit dat er voor Bonaire weinig mogelijkheden bestaan om meer belastinggelden binnen te halen. “De gemeentes in Nederland halen het grootste deel van hun opbrengsten uit de onroerend goed belasting. Op Bonaire is dat de vastgoedbelasting. Deze wordt echter door het Rijk geïnd”, stelt Abraham die zich daarmee gelijk afvraagt met welke belastingen Bonaire dan meer geld binnen zou moeten halen. “Goed bezien heeft de lokale overheid 3 belangrijke taken”, zegt Abraham. “Allereerst gaat het om armoedebestrijding, de tweede taak is het promoveren van de economische activiteit en de derde taak is de infrastructuur”. Volgens Abraham heeft het Openbaar Lichaam met het budget dat zij heeft domweg te weinig financiële slagkracht om haar taken naar behoren uit te voeren.

Noodherstel wegen alléén vergt al meer dan 80 miljoen
Het steekt Abraham ook dat Nederland zich vaak gewoon niet aan de afspraken houdt. Het is volgens de politicus niet realistisch om te verwachten dat de lokale overheid in staat is met het beperkte budget de investeringen te doen die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld in de infrastructuur. “Een rapport uit 2012 stelt dat er zo’n 80 miljoen dollar besteed zou moeten worden aan noodherstel in het wegennet. Mind you, noodherstel. Dan hebben we het nog niet over structurele investeringen” zegt Abraham. Abraham zegt dat Nederland zich bij de ontmanteling van de Antillen heeft gecompromitteerd voor investeringen in het wegennet, doch dat dit daarna gewoon van tafel is geveegd en op het bordje van de lokale overheid is geschoven.

Probleem niet lokaal oplosbaar
“Mijn stelling is dat de lokale overheid, geen enkele overheid, hoe dan ook samengesteld, met deze financiële realiteiten in staat zal zijn de taken uit te voeren die van de lokale overheid worden verwacht”, aldus Abraham. Abraham zegt dat elke overheid, ook de huidige coalitie, vroeg of laat tegen dit probleem aan zal lopen. Abraham zegt verder het bepaalde lokale politici kwalijk te nemen dat ze maar wat roepen, zonder dit te staven en dat zij, wellicht onbedoeld, Nederland hiermee in de kaart spelen. “Ik zeg tegen iedereen om mij niet op mijn woord te geloven.

Sommetjes maken
Ik daag iedereen ook uit de stukken erbij te pakken en zelf de sommetjes te maken en gegevens na te trekken. Bonaire brengt nu al veel meer op aan belastingen dan waar Nederland in den beginnen van uitging. Maar als het gaat om de vrije uitkering, díe gaat niet omhoog”, aldus de PDB politicus. Abraham zegt verder ook nog dat zelfs als onafhankelijke derden wijzen op het feit dat de eilanden tekort wordt gedaan, Nederland dit gewoon terzijde schuift. “Er is een studie verricht en een rapport uitgebracht door het bureau Ideeversa. Dit bureau heeft het Rijk geadviseerd de vrije uitkering voor Bonaire met ruim 5 miljoen te verhogen en ook zo’n 3,5 miljoen te geven voor het onderhoud aan wegen. Maar toch houdt Den Haag dit tegen” aldus Abraham.

Nederland zeggen waar het op staat
Abraham zegt dat zijn uitspraken en stellingen hem niet geliefd maken. Niet in Nederland, maar zelfs ook niet onder lokale collega-politici die liever zoete broodjes bakken met Den Haag. “Laat ik vooropstellen dat ik niet tegen Nederland ben en ook niet uit ben op ruzie. We moet samen zaken oplossen. Maar ik zeg Nederland wel waar het op staat zonder er doekjes om te winden, en dat deed ik zeker ook in mijn periode als Gedeputeerde van het Openbaar Lichaam. De cijfers spreken voor zich”, zegt Abraham, die ook zegt dat hij zonder meer voornemens is aandacht te blijven vragen voor “inconvenient truths” in de realiteit van de BES-eilanden.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo