Geen categorie

Dam Mona Passage opgeknapt

dam-mona-passage-dec-2016

Kralendijk – Het bestuurscollege heeft vlak voor de regens van november de dam ‘Mona Passage’ laten uitgraven en schoon maken. De dam was begroeid met wabi en kui en dichtgeslibd met grond.

De dam ‘Mona Passage’, langs de weg naar Cai, is een van de grootste dammen van Bonaire. Het is de eerste dam die in het kader van een nieuw project ‘Erosiebestrijding en natuurherstel’ is opgeknapt. In de komende twee jaar zal de overheid alle belangrijke dammen rond Kralendijk en Rincon aanpakken. Ook zullen veel gebruikte waterputten en molens worden gerepareerd. Daarnaast zal de natuur rond saliña’s en diabaasafgravingen worden hersteld en versterkt.

Dammen zijn belangrijk omdat ze regenwater vasthouden en woongebieden beschermen tegen wateroverlast. De dammen helpen ook bij het voorkomen van erosie. Ze vangen grond op die door afstromend regenwater wordt meegenomen. Zo komt de modder niet in de zee terecht, waar het de koralen aantast. 

Een deel van de dammen is vlak bij waterputten aangelegd, zodat het grondwater daar wordt aangevuld met zoet water. Het water is van belang voor de kunukero’s, zij gebruiken het voor hun vee en voor het verbouwen van groenten. Rond de dammen kan de natuur zich ontwikkelen.

Het project ‘Erosiebestrijding en natuurherstel’ wordt uitgevoerd door de directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire en BAAB BV, in opdracht van het bestuurscollege. Het wordt gefinancierd met de zogenoemde Natuurgelden door het ministerie van Economische Zaken.

dam-mona-passage-mei-2015-foto-extra

Deel dit artikel