BES Eilanden

Aanhouding onderzoek Hector, de moord op de studente in Saba april 2015

In het kader van het opsporingsonderzoek Hector, naar de dood van de studente op Saba in april 2015, is op 17 augustus 2016 een aanhouding verricht.

De aanhouding werd op verzoek van het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) verricht door de autoriteiten in de Verenigde Staten van Amerika.

De aangehouden verdachte betreft een man met de initialen S.C. Het betreft een inwoner van de Verenigde Staten, maar hij heeft niet de Amerikaanse nationaliteit.
C.S. is een voormalig student aan de Saba Medical School.

Het onderzoek Hector is sinds het aantreffen van het slachtoffer steeds voortgezet. Daarbij heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) steeds nauw samengewerkt met de Nationale Politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk.

Toen uit het onderzoek een voldoende sterke verdenking was gerezen tegen C.S. en informatie werd ontvangen dat hij in de Verenigde Staten verbleef, is verzocht om de aanhouding.
Inmiddels is ook een verzoek gedaan aan de Verenigde Staten om de verdachte ten behoeve van het verdere onderzoek uit te leveren.

Het Openbaar Ministerie BES ervaart een zeer goede en nauwe samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten. Maar de juridische procedures die dienen te worden doorlopen voordat het daadwerkelijk tot een uitlevering en overbrenging naar de BES zou kunnen komen, kunnen wel 6 maanden in beslag nemen.
Uit de aanhouding blijkt dat in het opsporingsonderzoek goede vorderingen zijn gemaakt.

Toch willen politie en Openbaar Ministerie benadrukken dat het van groot belang kan zijn om informatie die nog niet eerder aan de politie is doorgegeven, alsnog te melden. Daarvoor kan gebeld worden met de tiplijn van het Korps Politie Caribisch Nederland: +599 717-7251.

Deel dit artikel





Rocargo

Rocargo