Personeel & Werk

Arbeidsinspectie blijft toezien op arbeidsveiligheid en arbeidstijden

arbeiders bouw

In het kader van handhaving heeft de Arbeidsinspectie van januari 2015 tot juli 2016 inspecties uitgevoerd in de bouwsector in Caribisch Nederland. De 38 inspecties die zijn uitgevoerd in de bouw richtten zich op arbeidsveiligheid en arbeidstijden.

Bij 30 inspecties heeft de Arbeidsinspectie 29 keer een schriftelijke waarschuwingen gegeven en is 1 keer proces-verbaal opgemaakt. Bij 8 andere inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd. Daar was de veiligheid in orde.

1200

Er werden 65 overtredingen geconstateerd op gebied van veilig en gezond werken op verschillende bouwlocaties. Van de 65 overtredingen hadden 28 overtredingen te maken met vallen van hoogte.

Een verslag van de acties en de resultaten zijn te lezen in een speciaal Factsheet van de arbeidsinspectie.

Ook constateert de Arbeidsinspectie dat er nog weinig bewustwording is ten aanzien van zwaar lichamelijk werk en het optreden van lichamelijke klachten hierdoor. De controlerend geneesheer van Unit SZW heeft aangegeven dat 80% van de ziektegevallen betrekking hebben op het bewegingsapparaat zoals knie-, schouder-, en rug- en polsklachten. Omdat lichamelijke belasting niet in Arbeidsveiligheidswet BES is opgekomen kon de Arbeidsinspectie ten aanzien van dit risico nog niet handhavend optreden.

De Arbeidsinspectie vindt het belangrijk dat mensen op een veilige- en gezonde werkplek kunnen werken, dit is immers voor iedereen van belang. Daarom zal de Arbeidsinspectie zich hiervoor blijven inzetten.

Deel dit artikel