Politie & Justitie

OM roept partijen bij elkaar over veiligheid op platteland Bonaire

geiten

Op 25 augustus is op initiatief van het Openbaar Ministerie BES een eerste bijeenkomst gehouden waarin met een breed palet aan betrokken partijen is gesproken over samenwerking bij het bevorderen van veiligheid op het platteland van Bonaire. Het OM had dit initiatief genomen in samenwerking met de Grupo di Kuater. Een groep jonge kunukero’s die zich sterk maakt voor de belangen van de kunukero’s op het eiland en de ontwikkeling van de kunuku’s wil stimuleren.

Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de kunukero’s, LVV, Economische Zaken, Platteland Ontwikkelings Plan Bonaire, KPCN, de Afdeling toezicht en handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, Stinapa en het OM BES. De Gezaghebber Edison Rijna was eveneens aanwezig en onderstreepte daarmee de betrokkenheid en medewerking van het Bestuurscollege. De hoofdofficier van justitie had de partijen bijeen geroepen omdat Bonaire een groot probleem heeft met criminaliteit op het platteland. Een probleem dat niet door politie en justitie alleen kan worden opgelost. Alleen door samenwerking met alle goedwillende partijen kan de onveiligheid teruggedrongen worden.

De bijeenkomst had op de eerste plaats tot doel om een platform te bieden waar alle betrokkenen open maar vooral oplossingsgericht met elkaar in gesprek kunnen.Maar het was ook nadrukkelijk de bedoeling afspraken te maken over hoe samenwerking tot meer veiligheid kan leiden. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was het tegengaan van geitendiefstal.
De aanwezigen waren het er over eens dat er vooral ook geïnvesteerd moet worden in preventie van diefstallen. Dat er met elkaar afspraken gemaakt moeten worden waardoor het gemak verdwijnt waarmee diefstallen kunnen worden gepleegd en vooral ook het gemak waarmee gestolen geitenvlees verkocht kan worden.

Daarnaast dienen de partijen, als er diefstallen plaatsvinden, nauwer met elkaar samen te werken en informatie te delen. Het repressieve optreden dient slimmer te worden. Concreet is afgesproken dat er twee werkgroepen worden gevormd. In de ene werkgroep, geleid door afdeling Toezicht & Handhaving gaan de betrokken instanties praten over een systeem van samenwerken dat preventief resultaten oplevert. De andere werkgroep, geleid door KPCN zal afspraken gaan maken waardoor gezamenlijk en vooral adequater opgetreden kan worden als er diefstallen worden geconstateerd. De aanwezigen waren het er over eens dat samenwerking inspanningen van alle partijen zal vereisen. Het Openbaar Lichaam/Afdeling Toezicht & Handhaving zal personeel vrijmaken om structureel te gaan surveilleren op het platteland. Begin oktober zal het platform weer bijeen komen en wordt onder meer besproken of de maatregelen die de werkgroepen hebben ingevoerd, resultaten opleveren. Organisaties die een rol kunnen en willen spelen zijn welkom om aan te sluiten bij dit initiatief.

 

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo