Onderwijs

Nieuwe leerlijnen voor basisscholen Sint Eustatius

Foto-overhandiging-leerlijnen_

Op Sint Eustatius zijn onlangs de nieuwe doorlopende leerlijnen overhandigd aan de basisscholen. De leerlijnen zijn voor de vakken Rekenen en Wiskunde, Engels en Nederlands als vreemde taal. Ze zijn ontwikkeld door werkgroepen, bestaande uit docenten van de betrokken scholen. Onder leiding van Corine Vis van SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) hebben de werkgroepen hier gedurende ruim een jaar aan gewerkt.

De leerlijnen vormen de leidraad waarmee de leerkrachten leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om met succes naar de middelbare school te kunnen doorstromen. Er waren nieuwe leerlijnen nodig vanwege de overstap naar het Engels als instructietaal sinds de start van dit schooljaar. Om te waarborgen dat de leerlijnen aansluiten op de stof die leerlingen vóór en aansluitend aan de basisschool krijgen, zaten in de werkgroepen zowel docenten uit het basis- als het voortgezet onderwijs, aangevuld met begeleidsters van de kinderopvang. Aan de werkgroep voor Nederlands als vreemde taal werkten ook deskundigen mee van de Nederlandse Taalunie.

Transitiecoördinator Angela Dekker, die in opdracht van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de transitie naar het Engels als instructietaal aanstuurt, is verheugd met deze mijlpaal: “In de eerste plaats ben ik er trots op dat deze leerlijnen zijn ontwikkeld met de inzet van lokale expertise. Daarnaast geldt dat we met de vastlegging van deze leerlijnen een standaard hebben neergelegd, waar docenten in de komende jaren mee verder kunnen.”

 

Fotobijschrift: 

V.l.n.r.: Directeur Evert Meijer van de Governor de Graaff School en remedial teacher Ykerna Rivers (Expertisecentrum Onderwijszorg ECE) ontvangen de nieuwe leerlijnen uit handen van transitiecoördinator Angela Dekker.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo