Geen categorie

Poortwacht op luchthaven Bonaire geslaagd

drugs pakketten

Zowel op de luchthaven van Bonaire als aan de zee grens zijn in 2015 meerdere drugspakketten/koeriers onderschept. De Criminele Inlichtingen Eenheden van de KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) en de KMar (Koninklijke Marechaussee) hebben hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd.

Mede naar aanleiding van de bestuurlijke rapportage ‘Claro’ is omtrent de luchthaven op Bonaire (BIA) een projectgroep opgezet onder de naam Poortwacht. In deze projectgroep wordt de integriteit van de luchthaven onderzocht, met als doel barrières op te werpen teneinde het opsporen en voorkomen van internationale drugshandel en andere bedreigingen van de veiligheid te bevorderen. De kracht van deze projectgroep zit in de publiek-private samenwerking. Poortwacht is echter niet uitsluitend een project voor de luchthaven op Bonaire, maar betreft een Caribbreed project. Op alle eilanden in het gebied wordt een soortgelijk project opgestart om de integriteit op alle luchthavens te bevorderen. In een dergelijk klein gebied kan een aanpak op de ene luchthaven namelijk grote consequenties hebben voor (de criminaliteit op) omliggende luchthavens; het zogenaamde waterbedeffect. Door op alle eilanden gelijktijdig een zelfde project op te starten kan men elkaar ondersteunen in de aanpak.


Meer informatie kunt u lezen in het jaarverslag 2015 van het Openbaar Ministerie (OM) van de BES-eilanden via de website http://www.openbaarministerie.org/…/Jaarverslag_2015_OM_BES…

Deel dit artikel