Belastingen

Online aangifte doen inkomstenbelasting

 


De Belastingdienst Caribisch Nederland is op 1 maart gestart met een proef online aangifte inkomstenbelasting. Belastingplichtigen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire, hebben hun uitnodiging om hun IB aangifte te doen recent thuisbezorgd gekregen. Zij hebben voor het belastingjaar 2015 voor het eerst de keuze of zij hun aangifte op papier of online willen invullen. Op deze manier wilBelastingdienst Caribisch Nederland het de inwoners gemakkelijker maken om hun IB aangifte te doen op de manier die het beste bij hen past.

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft hiervoor in samenwerking met een lokaal bedrijf een speciaal programma ontwikkeld. Het aangifteprogramma en de bijbehorende uitleg zijn tijdens de proef beschikbaar in het Nederlands en Engels. Omdat niet iedereen over een computer beschikt, zijn er in de belastingkantoren op Sint Eustatius, Saba en Bonaire computers met scanners, waarvan de inwoners gebruik kunnen maken om hun IB aangifte te doen.

Als onderdeel van deze proef, zullen de IB aangiften tijdens de Hulp bij aangifte (HUBA), ook online gedaan worden. De Belastingdienst Caribisch Nederland medewerker die u helpt zal u dan om uw emailadres vragen. Mocht u geen emailadres hebben dan zal de papieren IB aangifte ingevuld worden.

Er is van 1 t/m 31 maart ook een speciale telefonische helpdesk beschikbaar, waar inwoners hulp kunnen krijgen bij de IB online inlogprocedure via de telefoonnummers +599 782-1861 en + 599 795-3599. Beschikbaar op werkdagen van 8.00 uur t/m 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur t/m 18.00 uur.

Belastingdienst Caribisch Nederland wil met deze proef het gebruikersgemak en de dienstverlening voor de inwoners van Caribisch Nederland verbeteren. BijBelastingdienst Caribisch Nederland doen jaarlijks zo’n 7.000 belastingplichtigen aangifte inkomstenbelasting.

Na afloop van deze proef zal Belastingdienst Caribisch Nederland het gebruik ervan uiteraard evalueren en als het een groot succes is, zullen er wellicht verdere stappen gezet worden in het meer digitaal communiceren met belastingplichtigen en digitale dienstverlening.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo