Politie & Justitie

Jose Rosales fungeert tijdelijk als waarnemend korpschef

Met ingang van 1 maart 2016 legt de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), mevrouw Hildegard Buitink, haar functie neer.

De procedure voor het werven van een nieuwe Korpschef heeft (nog)niet geleid tot de voordracht van een geschikte kandidaat. De procedure hoopt de korpsbeheerder op korte termijn af te kunnen ronden.

Vanaf 1 maart, tot het aantreden van een nieuwe Korpschef, neemt de heer Jose Rosales, de huidige waarnemend Korpschef KPCN, de functie van Korpschef waar.

Vanwege het vertrek van de KC per 1 maart en het reeds voorziene vertrek van het hoofd bedrijfsvoering moest een aantal voorzieningen worden getroffen in het MT KPCN.

In het kader van de overbrugging van de interim periode tot aan het aanstellen van de nieuwe korpschef  is een aantal personen bereid gevonden om hierin te voorzien. Om het managementteam van het korps begin maart 2016 een gezamenlijke start te laten maken is met het hoofd bedrijfsvoering overeengekomen dat zij haar werkzaamheden om die reden per 1 maart a.s. zal beëindigen.

Vanaf 9 maart wordt hoofdcommissaris van politie Simone Steendijk voor de duur van de interim periode als extra MT lid aan het MT KPCN toegevoegd. Mevrouw Steendijk is voormalig plaatsvervangend eenheid chef van de eenheid Oost Brabant. Zij heeft zeer ruime ervaring in de gebiedsgebonden politiezorg maar ook binnen de recherche. Gedurende de interim-periode krijgt zij de functie van plaatsvervangend korpschef.

De heer Klaas de Jong wordt vanaf 1 maart, eveneens voor de duur van de interim periode, verbonden aan het MT KPCN. De heer De Jong heeft ruime ervaring in het Caribisch gebied, o.m. als waarnemend KC KPCN. De heer De Jong zal naast versterking van de bedrijfsvoering binnen het Korps als vraagbaak voor de waarnemend KC optreden.

Deel dit artikel