Politiek & Bestuur

Ook coalitie vraagt uitstel van MRB

Nadat de oppositiepartij MPB eerder al aandrong op het verlenen van uitstel voor het betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) op Bonaire, doen coalitiepartijen PDB en UPB dit nu ook middels een gezamenlijke brief aan de gedeputeerde van Economisch Ontwikkeling, Clark Abraham.

In een brief gedateerd 15 februari 2016 schrijven de coalitiepartijen PDB en UPB dat inmiddels bekend is dat de introductie van de nieuwe MRB niet geheel foutloos is gelopen. Ook wijzen de coalitiepartijen op het feit dat de overheid van Bonaire zich daarvan bewust is en werkt aan verbetering van zaken die beter kunnen lopen.

Volgens eerdere communicatie van het openbaar lichaam moest in elk geval de betaling voor de eerste helft van het jaar vóór 15 februari geschieden. Als die eerste betaling niet voor de uiterste datum is gedaan, dan zou het volledige bedrag verschuldigd zijn. De coalitiepartijen vragen in hun brief aan gedeputeerde Abraham of deze wil overwegen de betalingstermijn wat op te rekken. Zij merken op dat veel burgers nog niet aan de betalingsverplichting hebben voldaan en dat het daarom wenselijk zou zijn meer tijd te bieden. Dit om te voorkomen dat mensen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Indien autobezitters niet kunnen aantonen dat zij de verschuldigde belasting hebben betaald kunnen zij een boete opgelegd krijgen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo