Belastingen

Procedure betaling motorrijtuigenbelasting 2016

Openbaar lichaam logo
Persbericht OLB

Kralendijk – In de afgelopen periode zijn er onduidelijkheden ontstaan omtrent de betaling van de motorrijtuigenbelasting voor 2016. ,,We werken momenteel hard aan het verwerken van de ontvangen bezwaarschriften. Zodoende hebben we ongeveer 1500 zaken afgehandeld, waarvan het grootste gedeelte alweer een nieuwe aangepaste aanslag heeft ontvangen’’, zo verklaart hoofd Financiën Reginaldo Carolina. 

Waarom bezwaar indienen?
De afdracht van motorrijtuigenbelasting is een wettelijke verplichting voor iedereen die een motorvoertuig bezit. Indien u geen bezwaar indient, zal het OLB uitgaan van de bij ons bekende gegevens. Dit kan er dus toe leiden dat u teveel betaald.

Om de afhandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het van groot belang dat burgers de juiste documenten en informatie overhandigen bij de afdeling Financiën. Het openbaar lichaam Bonaire verzoekt burgers die geen of een incorrecte aanslag hebben ontvangen, de onderstaande stappen te volgen.

U heeft een aanslag ontvangen maar de gegeven informatie is incorrect
Indien zaken als bijvoorbeeld persoonsgegevens, adresgegevens, opgegeven brandstof en bijbehorend bedrag niet kloppen, verzoeken wij u de volgende stappen te ondernemen:

1. Download het bezwaarschrift via de website van het OLB, via download formulier
2. Vul het bezwaarschrift volledig in (hier kunt u aangeven welke gegevens niet kloppen en wat deze behoren te zijn) en voorzie deze van uw handtekening. Als bijlage dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of sedula) bij te voegen alsmede een kopie van het verzekeringsbewijs van het betreffende voertuig
3. Deze documenten kunt u vervolgens persoonlijk inleveren bij de afdeling Financiën van het OLB aan de Abraham Boulevard 27 of per e-mail via belasting-olb@bonairegov.com
4. U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van uw bezwaarschrift, hetzij via e-mail of persoonlijk.

U heeft geen aanslag ontvangen
Indien u geen aanslag heeft ontvangen betekent dit niet dat de wettelijke verplichting om motorrijtuigenbelasting af te dragen komt te vervallen. Als u geen aanslag heeft ontvangen verzoeken wij u om alsnog het vastgestelde bedrag voor uw brandstoftype binnen de gestelde termijn te voldoen. Bij betaling gaarne uw nummerplaat en naam van de eigenaar te vermelden. Nadat u het bedrag heeft gestort of overgemaakt, wordt u verzocht het volgende te doen:

1. Download het bezwaarschrift via de website van het OLB, via www.bonairegov.com/downloads
2. Vul het bezwaarschrift volledig in (hier kunt u uw voertuiggegevens op aangeven en benoemen dat u geen aanslag heeft ontvangen) en voorzie deze van uw handtekening. Als bijlage dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of sedula) bij te voegen, een kopie van het verzekeringsbewijs van het betreffende voertuig en een kopie van het betalingsbewijs van de bank.
3. Deze documenten kunt u vervolgens inleveren bij de afdeling Financiën van het OLB aan de Abraham Boulevard 27 of per e-mail via belasting-olb@bonairegov.com
4. U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van uw bezwaarschrift, hetzij via e-mail of persoonlijk.
Niet meer in het bezit van uw kentekenplaat?
Als u niet meer in het bezit bent van een kentekenplaat, omdat deze gestolen is of omdat u deze bent verloren, dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Het proces verbaal dient u te overhandigen bij de afdeling Financiën tezamen met het bezwaarschrift en kopie van uw identificatie. Doet u dit niet, dan blijft u wettelijk verplicht om de motorrijtuigenbelasting af te dragen.

Indien uw voertuig verkocht is moet u, naast een kopie van uw ID, een kopie van royering van de verzekering en een verkoopbewijs inleveren. Doet u dit niet, dan blijft u wettelijk verplicht om de motorrijtuigenbelasting af te dragen.

Kentekenplaat niet meer in gebruik?
In geval het kentekenplaat niet meer in gebruik is, wordt u verzocht om beide platen zo snel mogelijk in te leveren bij de afdeling Financiën. Doet u dit niet, dan blijft u wettelijk verplicht om de motorrijtuigenbelasting af te dragen.

Let op: officiële kentekenplaten zijn niet verhandelbaar!

Als u nog voor 15 februari 2016 betaalt, kunt u ervoor kiezen om het bedrag in twee termijnen te voldoen. Doet u dit na de 15e, dan dient u het volledige bedrag in een keer te voldoen. Betalen kan via uw bank onder vermelding van het kentekenplaatnummer en naam van de nummerplaathouder.

Deel dit artikel