Nutsvoorzieningen

Drippen met de septic tank? U speelt met uw gezondheid en die van anderen!

In februari 2015 werd Bonaire opgeschrikt door een verontreiniging van de drinkwatervoorziening in Belnem-Zuid. De oorzaak bleek een kruisverbinding (cross connection) te zijn die een bewoner had aangebracht tussen de septic tank en de drinkwaterinstallatie van zijn woning. WEB Bonaire legt u graag de gezondheidsrisico’s van cross connecting uit. Ook herinneren we u er aan dat cross connections verboden zijn.

Wat is een cross connection?

Het lijkt zo handig: water uit uw septic tank gebruiken om de tuin te drippen. Maar het water uit uw tank is ongezuiverd rioolwater. Dat kan een gevaar voor onze gezondheid zijn. Verbindt echter nooit uw drinkwaterinstallatie met de septic tank!

Deze kruisverbinding lijkt een kostenbesparende oplossing, maar is een gevaar voor de volksgezondheid. Er is een grote kans dat u een besmetting van het drinkwater veroorzaakt. Niet alleen in uw eigen drinkwaterinstallatie, ook in het waterleidingnet. Er kan terugstroom ontstaan, de zogenaamde ‘backflow’, die het drinkwater verontreinigt.

Wat is backflow?

Kent u hem nog, de wet van de communicerende vaten? In twee vaten die met elkaar zijn verbonden zal de vloeistof in beide vaten altijd even hoog gaan staan. Daalt het peil (ofwel: de druk) in het ene vat – uw septic tank – dan zal er water overvloeien uit het andere vat – uw drinkwaterinstallatie.

Dat was toch precies de bedoeling? Ja, maar het omgekeerde gebeurt net zo makkelijk: de druk in uw septic tank wordt hoger dan in uw drinkwaterinstallatie en er vloeit rioolwater terug in uw drinkwater: backflow.

Hoe veroorzaakt backflow verontreiniging?

Dat de druk in uw afvoersysteem hoger wordt dan in uw drinkwatersysteem, kan verschillende oorzaken hebben: hoogteverschillen, gebruik van een pomp, of intensief gebruik van de afvoer. De backflow die dan ontstaat verontreinigt het water in uw drinkwaterinstallatie.

Deze verontreiniging belandt vervolgens in het waterleidingnet. Dit gebeurt zodra de druk in het net lager is dan in uw drinkwaterinstallatie. Hoe vaak komt dat voor? Vaker dan u denkt – en misschien zelfs merkt. Drukverschillen treden al gauw op bij onder andere onderhoudswerkzaamheden, afsluitingen, of als er ergens onverwacht veel water nodig is, bijvoorbeeld bij bluswerkzaamheden.

Elke cross connection is een gezondheidsrisico – ook die van u!

Elke verbinding tussen septic tank en drinkwaterinstallatie is een risico voor de volksgezondheid. Daarom is volgens onze Algemene Voorwaarden 1992 de verbinding van de drinkwaterinstallatie met enige andere watervoorziening niet toegestaan.

WEB controleert steekproefgewijs op cross connection. Overtreders worden afgesloten en krijgen een boete; ook worden de reinigingskosten en eventuele reparatie- en schadekosten op hen verhaald.

Let’s do it together!

WEB is verantwoordelijk voor de distributie van schoon drinkwater op Bonaire. Neemt u uw verantwoordelijkheid? Voorkom dat u een vervuiler wordt en houd uw septic tank en uw drinkwaterinstallatie strikt gescheiden. Houd ons drinkwater schoon, voor uw eigen en andermans gezondheid!

Hebt u vragen?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Water- en Energiebedrijf Bonaire

Afdeling Klantenservice

Bezoekadres: Kaya Gresia z/n

Maandag t/m vrijdag bereikbaar 07:30 – 12:00 en 13:00 – 16:30 uur via 715 82 44

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo